Nieuwe overeenkomst 2018-2019 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Een nieuwe overeenkomst R/2018-2019 tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen dekt de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.
Hier de nieuwigheden en de wijze waarop u ons informeert of u toetreedt tot deze overeenkomst als logopedist of niet.


Welke nieuwigheden brengt deze overeenkomst 2018-2019 ?

De overeenkomst 2018-2019 omvat verschillende elementen:

 • De aanpassing van de waarden van de vermenigvuldigingsfactor R (art. 2 van de overeenkomst)
 • Maatregelen betreffende het informeren van de patiënt (art. 5 van de overeenkomst)
 • Correctiemaatregelen bij overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling (art. 9 van de overeenkomst)
 • Verschillende projecten (art. 10 van de overeenkomst) betreffende:
  • Aanpassing van de honoraria van de logopedist
  • Toename van de kwaliteit van de logopedische verstrekkingen
  • Vereenvoudiging, standaardisatie en responsabilisering
  • Informatisering en geïnformatiseerd logopedisch dossier
  • Een hervorming van de nomenclatuur met beslissing van de Overeenkomstencommissie op basis van evidence-based practice criteria
 • Aanbevelingen (art. 11 van de overeenkomst): De Overeenkomstencommissie vraagt aan de Minister van Volksgezondheid om op korte termijn voor de kwestie van het teveel aan logopedisten een oplossing te bieden.

Hoe deelt u uw toetreding of niet toetreding tot de overeenkomst mee?

Als u wel wenst toe te treden tot deze overeenkomst, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Als u niet wenst toe te treden tot deze overeenkomst, dan moet u ons dit melden vanaf 19 februari 2018 (onder voorbehoud van tijdige publicatie van de overeenkomst in het Belgisch Staatsblad) t.e.m. 21 maart 2018:

 • Was u wel toegetreden tot de nationale overeenkomst 2016-2017 en wenst u niet toe te treden tot de nieuwe overeenkomst 2018-2019? Dan moet u ons deze beslissing meedelen. Uw niet-toetreding zal in dat geval ingaan vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst 2016-2017 en wenst u deze niet-toetreding te behouden? Dan moet u ons deze beslissing ook meedelen. De verlenging van uw niet-toetreding is in dat geval geldig van 1 januari 2018.

Nieuw vanaf 2018!

U hoeft niet meer naar de post te gaan: geen papieren briefwisseling meer!

U deelt uw niet-toetreding vanaf 19 februari 2018 mee via MyRiziv, module “Mijn conventiegegevens”. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of uw burgertoken (lijst op papier) of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

Van zodra de overeenkomst in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zullen we u een omzendbrief sturen waarin wij deze procedure bevestigen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 februari 2018