COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige verpleegkundigen en zorgkundigen in de thuisverpleging

Hebt u als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging gewerkt in de periode van 1/09/2020 tot 30/11/2020? Dan hebt u, net als loontrekkenden in uw sector, recht op een uitzonderlijke aanmoedigingspremie. Zo bedanken we u voor uw gigantische inzet tijdens de 2de golf van COVID-19.


Wie heeft recht op de aanmoedigingspremie?

U kunt de aanmoedigingspremie krijgen als:

  • u als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging hebt gewerkt
  • in de periode van 1 september tot 30 november 2020.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

We bepalen de verschuldigde premie op basis van het aantal patiëntcontacten. Het aantal patiëntcontacten bereken we door het aantal patiënten te vermenigvuldigen met het aantal dagen waarop u minstens één contact had met deze patiënten, waarbij u tijdens het contact een verstrekking aanrekende

  • uit artikel 8 van de nomenclatuur
  • uit de revalidatienomenclatuur in het kader van diabeteseducatie (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 en 794312).

Hierbij gebruiken we de verstrekkingen die in de periode van 1 september 2020 tot 30 november 2020 zijn verricht én die uiterlijk op 31 januari 2021 werden ten laste gelegd en aanvaard bij de verzekeringsinstellingen.

De informatie die we gebruiken, ontvangen we van de ziekenfondsen, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en de Fondsen Sociale Maribel.

Het maximumbedrag is 985 euro bruto.

  • Had u in deze periode 739 contacten of meer? Dan ontvangt u het maximumbedrag.
  • Had u minder dan 739 contacten? Dan passen we het bedrag proportioneel aan.
  • Werkte u als zelfstandige én als loontrekkende in de thuisverpleging? Dan verminderen we uw premie als zelfstandige, proportioneel met de activiteit als loontrekkende.

Wanneer en hoe krijgt u de premie?

Om de premie te ontvangen, hoefde u geen aanvraag in te dienen.

De uitbetaling van uw aanmoedigingspremie is gebeurd op 29 juni 2021 op het rekeningnummer dat u ten laatste op 17 mei 2021 geregistreerd hebt via MyRiziv.

Ter herinnering:

  • U had al een rekeningnummer in MyRiziv en we mochten hierop uw aanmoedigingspremie storten? Dan hoefde u niks te doen
  • U had nog geen rekeningnummer in MyRiziv of wilde een ander rekeningnummer voor deze premie? Dan moest u uiterlijk op 17 mei 2021 een rekeningnummer registreren.

Gaat u niet akkoord met het betaalde bedrag? Heeft u de premie niet ontvangen, maar denkt u wel aan de voorwaarden te voldoen?  U krijgt na de uitbetalingsdatum 60 dagen de tijd om dit te betwisten. Stuur ons voor 29 augustus 2021 het ingevulde betwistingsformulier op via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be.

Bent u vergeten om tijdig uw rekeningnummer te registreren in MyRiziv? Ook dan kan u gebruik maken van het betwistingsformulier.

Vragen?

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 05 april 2022