Continuïteit in onze alternatieve zorgvormen voor ouderen (Protocol 3) : Consultatie op afstand en verlenging van de periodes

In de context van de Covid-19-crisis is het belangrijk dat de ouderen met complexe noden inzake zorg en thuishulp verder kunnen genieten van de best mogelijke zorg. Om hieraan te kunnen beantwoorden en rekening houdend met de afstandsregels, heeft het Riziv tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot de verschillende verstrekkingen die mogelijk zijn in het kader van de Protocol 3-overeenkomst.

Deze maatregelen gaan retroactief in vanaf 14 maart 2020 en gelden tot het einde van de crisisperiode rond COVID-19.


Concreet gaat het over :

 • het toestaan van het verder zetten van een behandeling door middel van telefoongesprekken, videocommunicaties of beeldbellen voor de verstrekkingen casemanagement en (individuele) psychologische follow-up
 • het toestaan van de uitvoering van 2 zittingen op afstand voor de verstrekking ergotherapie (individueel) voor de patiënten die hun behandeling al hebben opgestart
 • het verlengen met 6 maand van de periodes van tenlasteneming voor de verstrekkingen ergotherapie, zorgeducatie, groepssessies mantelzorger en psychologische follow-up (in groep).

De terugbetaling van de sessies individuele psychologische follow-up, individuele ergotherapie en casemanagement vanop afstand heeft als doel de continuïteit van de betrokken zorg toe te laten, zonder dat de patiënt of de verstrekker zich fysiek moet verplaatsen.

Hoe verlopen de zittingen ‘casemanagement’ en ‘psychologische follow-up’ op afstand?

In “normale’ omstandigheden,  moeten  de « casemanagement » en « individuele psychologische follow-up» zittingen volgens de overeenkomst Protocol 3 gebeuren in aanwezigheid van de oudere en/of zijn mantelzorger, bij de oudere, mantelzorger of een familielid thuis. Deze zittingen zijn aan te rekenen per eenheid van 30 minuten met een minimum van 2 eenheden en een maximum van 4 eenheden gedurende dezelfde dag.

In de context van de Covid-19-crisis, passen we deze regels aan:

De zittingen casemanagement en individuele psychologische follow-up zijn mogelijk door gebruik te maken van een communicatiemiddel op afstand (telefoon, videocommunicatie of beeldbellen).

Deze zittingen mogen gefactureerd worden met de gebruikelijke pseudocode, aan het tarief dat is voorzien in de overeenkomst.

Wat zijn de basisprincipes en specifieke principes om te respecteren bij zittingen ‘case management’ en ‘psychologische follow-up’  vanop afstand?

 • Toestemming van de patiënt krijgen voor zorg op afstand.
 • Zich ervan vergewissen dat de patiënt fysiek en mentaal in staat is om die zorg op afstand te krijgen.
 • Communicatiemiddelen voor zorg op afstand gebruiken, die de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie garanderen.
 • Continuïteit van de zorg.
 • De duur van 30 minuten per tariferingseenheid respecteren. De tarieven kunnen onder die voorwaarden verder toegepast worden.
 • Deze interventies per telefoon of videoconsultaties en de duur ervan in het patiëntendossier registreren.
 • Derdebetalersregeling is mogelijk of al verplicht voorzien.
 • De andere modaliteiten van de overeenkomst blijven van toepassing.

Hoe verlopen de zittingen ‘ergotherapie’ op afstand?

In ‘normale’ omstandigheden  moeten  de ergotherapiezittingen volgens de overeenkomst Protocol 3 gebeuren in aanwezigheid van de oudere en/of zijn mantelzorger, bij de oudere, mantelzorger of een familielid thuis. Deze zittingen zijn aan te rekenen per eenheid van 30 minuten met een minimum van 2 eenheden en een maximum van 4 eenheden gedurende dezelfde dag.

In de context van de Covid-19-crisis, passen we die regels tijdelijk aan:

Twee zittingen individuele ergotherapie zijn toegestaan door gebruik te maken van een communicatiemiddel op afstand (telefoon, videocommunicatie of beeldbellen) voor de reeds opgenomen rechthebbende om de follow-up en de therapeutische relatie te behouden.

Deze zittingen mogen gefactureerd worden met de gebruikelijke pseudocode, aan het tarief dat is voorzien in de overeenkomst.

Wat zijn de basisprincipes en specifieke principes om te respecteren bij zittingen ergothérapie?

 • Toestemming van de patiënt krijgen voor zorg op afstand.
 • Zich ervan vergewissen dat de patiënt fysiek en mentaal in staat is om zorg op afstand te krijgen.
 • Communicatiemiddelen voor zorg op afstand gebruiken, die de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie garanderen.
 • De patiënt heeft al minstens 1 individuele zitting ergotherapie gehad in aanwezigheid van de ergotherapeut.
 • Maximaal 2 zittingen van 60 minuten elk (dus in totaal 4 facturatie-eenheden) uitvoeren op afstand voor een patiënt, en maximaal 1 zitting per dag per patiënt.
 • Deze interventies per telefoon of videoconsultaties en de duur ervan in het patiëntendossier registreren.
 • Derdebetalersregeling is mogelijk of al verplicht voorzien.
 • De andere modaliteiten van de overeenkomst blijven van toepassing.

Zijn andere verstrekkingen van Protocol 3 mogelijk op afstand?

Nee. Voor de in de overeenkomst voorziene andere verstrekkingen is de aanwezigheid van de verstrekker bij de oudere of zijn mantelzorger vereist, en/of de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere rechthebbenden: ergotherapie (met uitzondering van 2 individuele zittingen), nachtcontrolebezoek, groepssessie mantelzorger, zorgeducatie, psychologische follow-up in groep. Deze verstrekkingen zijn bijgevolg niet toegelaten vanop afstand.

Van welke verstrekkingen verlengen we de periodes?

We willen de patiënten niet bestraffen die geen gebruik hebben kunnen maken van het geheel van de verstrekkingen voor het aflopen van hun periode van tenlasteneming., De periodes m.b.t. de verstrekkingen:

 • ergotherapie
 • groepssessie mantelzorger,
 • zorgeducatie
 • psychologische follow-up in groep

worden automatisch éénmaal met 6 maanden verlengd, als de periode voor 14 maart 2020 geïnitieerd werd en tussen 1 maart 2020 en 30 september 2020 afloopt.

Elke periode die vóór 14 maart 2020 is begonnen en tussen 1 maart 2020 en 30 september 2020 eindigt, duurt maximum 12 maanden in plaats van de 6 maanden waarin de overeenkomst voorziet (en maximum 18 maanden in plaats van 12 maanden voor zorgeducatie). Bovendien zal elke periode, wat ook de duur ervan is ten laatste op 31 december 2020 eindigen.

Wat doen wanneer een patiënt een tweede periode nodig heeft ?

Om te vermijden dat de verlenging met 6 maand van de periodes van tenlasteneming de patiënten bestraft die een tweede periode van verstrekkingen nodig hebben, wordt een uitzondering voorzien in het volgende geval:

 • De patiënt was rechthebbende gedurende een eerste periode van 6 maand, beginnend vóór 14 maart 2020 en eindigend tussen 1 maart 2020 en 30 september 2020
  EN
 • De patiënt komt tussen 1 maart 2020 en 30 september 2020 onder de voorwaarden van artikel 9 van de overeenkomst voor een tweede periode in aanmerking.

In dat geval kan de tweede periode voor het einde van deze verlenging van 6 maand worden geïnitieerd, op voorwaarde dat het maximale gemiddelde aantal factuureenheden zoals bepaald in artikel 10, §2 (tabel 2) van de overeenkomst voor deze patiënt in deze eerste periode is gefactureerd.

Deze maatregel is enkel van toepassing voor de verstrekkingen « ergotherapie », « groepssessie mantelzorger », « zorgeducatie » en  « psychologische follow-up in groep ».

Voorbeeld: psychologische follow-up

Periode geïnitieerd op 01/11/2019
Verwachte einddatum: 30/04/2020
Effectief einde: 31/10/2020, na de verlenging met 6 maanden in het kader van deze nota.
Uitzondering: indien de patiënt reeds 40 facturatie-eenheden had ontvangen voor 14 maart 2020, en de overige 11 facturatie-eenheden uiteindelijk allemaal zijn gebruikt voor 30/06/2020, en de patiënt beantwoordt aan de voorwaarden voor een 2de periode, dan kan deze 2de periode worden gestart vanaf 01/07/2020.

Op welke periode zijn deze uitzonderlijke maatregelen van toepassing ?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart tot 30 juni 2020. Deze periode kan verlengd worden in functie van de evolutie van de pandemie.

De mogelijkheid om de zittingen ‘case management’ en ‘psychologische follow-up’ vanop afstand uit te voeren wordt tot en met 30 september 2020 verlengd.

Deze maatregelen zullen nadien via officiële wijze bevestigd.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 24 juli 2020