Continuïteit van de zorg door orthopedisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die orthopedisten afleveren (art. 29 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.


Deze maatregelen passen de voorwaarden voor terugbetaling aan die in verband met de leeftijd van de patiënt, de geldigheidsduur van medische voorschriften, de periode voor ontvangst van de toestemming van de adviserend arts, de periode voor levering van orthopedische diensten en de garantieperiode, onderhoud of reparatie van prothesen.

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door orthopedisten mogelijk maken tijdens de Covid-19-periode

Vragen?

 
 

Laatst aangepast op 10 juni 2020