Thuisverpleegkundige: financiële steun aan triage- en afnamecentra voor COVID-19

Triagecentra  en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts.
Om deze centra extra te ondersteunen sluiten we overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen, die zo kunnen helpen in de centra.
Op 1 november 2022 beëindigen we deze afspraken en introduceren we een nieuw systeem voor het financieren van zorgverleners bij COVID-19-testcentra.

Herziening financiering triage- en afnamecentra

In het kader van de beheersing van de COVID-19 pandemie werden, op basis van het KB nr. 20, overeenkomsten gesloten tussen het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging en bepaalde consortia van diensten thuisverpleging voor de financiering van cohortzorg en de afname van stalen met het oog op het opsporen van COVID-19.

De financiering van de testcentra vertoont belangrijke knelpunten en is niet voorzien om in periodes van lage activiteit verder van toepassing te zijn. Daarom werd deze overeenkomst herzien en zal een nieuwe overeenkomst de bestaande regelingen voor financiering van het zorgpersoneel in de testcentra vervangen vanaf 1 november 2022, zonder specifieke financiering voor de consortia van diensten thuisverpleging.

U kan de nieuwe regeling raadplegen via de volgende webpagina: Nieuwe financiering van zorgverleners in COVID-19-testcentra vanaf 1 november 2022 - RIZIV (fgov.be)

Overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen t.e.m. 31 oktober 2022

We willen de triage- en afnamecentra extra ondersteunen en sluiten overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen af om verpleegkundigen voor de centra ter beschikking te stellen.

Per geografische zone sluiten we met 1 consortium een overeenkomst.

De triage- en afnamecentra kunnen een beroep doen op de consortia. De centra hebben de contactgegevens via e-mail gekregen.

Wat vergoeden we?

De financiering van de afnames in deze regeling maakt deel uit van de financiering van de triage- en afnamecentra.

  • Voor elk uur dat verpleegkundigen stalen afnemen, is er een financiering van 47,25 EUR. Voor de afname bij de patiënt thuis nemen we een gemiddelde tijdsbesteding in aanmerking van 0,5 uur (ongeacht het aantal afnames tijdens hetzelfde bezoek).
  • Voor de administratieve ondersteuning ontvangt het consortium 4,80 EUR per uur gepresteerd door de verpleegkundigen in het kader van deze regeling. Er is een maximum per week van 1.328,48 EUR per consortium.

Hoe gebeurt de facturatie van deze activiteiten door verpleegkundigen?

We betalen op basis van de wekelijkse rapportering van de activiteit door de triage- en afnamecentra: het aantal gepresteerde uren in het centrum en het aantal uitgevoerde testen bij de patiënt thuis. We ontvangen de gegevens van de triage- en afnamecentra en stellen op basis daarvan voor elke kalendermaand een betalingsopdracht op voor het consortium.

Wat is de looptijd van deze steunmaatregel?

Deze regeling om de triage- en afnamecentra te ondersteunen heeft uitwerking vanaf 3 augustus 2020 en geldt tot en met 31 oktober 2022.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 18 oktober 2022