Een PCR-test of een 'standaard' antigeentest aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u een PCR of een standaardantigeentest factureren aan de ziekteverzekering in verschillende gevallen.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om deze testen aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Als een PCR-test niet aan deze vergoedingsvoorwaarden voldoet, kunt u deze aanrekenen aan de geteste persoon.

De 'standaard' antigeentest wordt de eventueel geautomatiseerde antigeentest bedoeld die in een laboratorium wordt uitgevoerd, dit is niet hetzelfde als de antigeensneltest of de zelftest.


Criteria om deze test te kunnen factureren

DE INDICATIES

De test moet worden uitgevoerd:

  • Binnen de testrichtlijnen die, op het moment van de staalafname, zijn beschreven op de website van Sciensano (deze richtlijnen kunnen veranderen doorheen de tijd).
  • Uitzonderlijk bij duidelijk aantoonbare klinische noodzaak bij risicopatiënten (immunosuppressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).

DE TESTAANVRAAG

Bij een staalafname moet een aanvraagformulier toegevoegd worden, met voldoende informatie over de klinische omstandigheden waarin de test wordt aangevraagd.

Uw lab moet de aanvraagformulieren in elektronische vorm bewaren. Dit om epidemiologische, wetenschappelijke en administratieve analyses mogelijk te maken.

De test moet aangevraagd worden:

UW LABORATORIUM

Uw laboratorium moet een erkend klinisch laboratorium zijn voor COVID-19 testen of deel uitmaken van de laboratoria van het Federaal Platform COVID Testing. Het moet voldoen aan kwaliteitseisen inzake de kwaliteitsbewaking, biologische veiligheidsvereisten en epidemiologische informatiedoorstroming.

De voorwaarden om opgenomen te worden in deze lijst kan u vinden op de website van Sciensano

UW OVERDRACHT VAN DE TESTRESULTATEN

Uw laboratorium moet de testresultaten zeer snel naar de epidemiologische dienst van Sciensano doorsturen. Dit is cruciaal in de strijd tegen COVID-19 (zie hieronder "Het snel verzenden van testresultaten: essentieel!").

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een klinisch bioloog (arts of apotheker). De codes en bedragen verschillen per soort test:

Er mogen geen supplementen worden aangerekend.

Er is geen persoonlijk aandeel voor de personen die getest worden. De testen kunnen via derdebetalersregeling worden aangerekend aan de verzekeringsinstellingen.

Als uw laboratorium of testcentrum een hoger bedrag factureert (bv.  50 EUR) dan het bedrag dat de mutualiteit achteraf terugbetaalt (40,74 EUR), kan de geteste persoon u vragen het verschil terug te betalen: u kan geen supplementen vragen bij de testen die vergoed worden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (zie art. 37 van de wet van 13.06.2021 Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg).

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?

 

Laatst aangepast op 13 juni 2022