Tijdelijk gebruik van een “hybride toestel met CT “ voor CT onderzoeken buiten het kader van een onderzoek nucleaire geneeskunde

In deze COVID-19-crisis is het nodig om mogelijks besmette patiënten te kunnen scheiden van andere patiënten.
In deze context neemt de vraag naar CT-onderzoeken op specifieke apparaten overal toe. Sommige ziekenhuizen hebben slechts één CT-apparaat, maar hebben een hybride apparaat met CT (SPECT-CT), voorbehouden voor onderzoeken nucleaire geneeskunde . Die zijn nu vaak beschikbaar vanwege uitstel van niet-dringende zorg.

We passen de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan om de scheiding van patiënten te vergemakkelijken en de verspreiding van het virus te vermijden.  Het is nu tijdelijk toegestaan om hybride apparaten met CT ook buiten de nucleaire geneeskunde te gebruiken.

Kan ik een” hybride toestel met CT” gebruiken voor CT-onderzoeken buiten het kader van een onderzoek nucleaire geneeskunde?

Ja, het gebruik van een hybride toestel met CT ( SPECT-CT) voor CT-onderzoeken buiten het kader van een onderzoek nucleaire geneeskunde ( “stand alone” ) wordt tijdelijk toegestaan omwille van de COVID19 crisis.
Daarbij moet voldoende kwaliteit voor de CT-onderzoeken worden verzekerd.

Een dergelijke tijdelijke maatregel zal een opsplitsing tussen toestellen, wachtzalen en teams van zorgverleners voor COVID19-vrije patiënten en patiënten met COVID19 faciliteren,  vooral voor ziekenhuizen die maar over 1 CT beschikken.

Hoe kan ik deze CT onderzoeken factureren?

U factureert deze CT onderzoeken via de gebruikelijke verstrekkingen voor CT onderzoeken die worden uitgevoerd buiten het kader van een onderzoek nucleaire geneeskunde ( art 17 §1, 11° van de nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen).

Net zoals aan CT toestellen wordt aan de hybride toestellen SPECT-CT en PET-CT , die een CT component hebben, een toestelfacturatienummer toegekend  wanneer ze aan alle voorwaarden daarvoor voldoen. U vermeldt bij facturatie het toestelfacturatienummer van het toestel waarmee het CT onderzoek effectief werd uitgevoerd. Tijdelijk kan dat dus een SPECT-CT toestel zijn.

Zullen deze CT onderzoeken tijdelijk worden aanvaard voor terugbetaling door de Verzekeringsinstellingen?

Ja, de Verzekeringsinstellingen zullen tijdelijk aanvaarden dat u hybride toestellen als “stand alone“ CT gebruikt. De controles versoepelen in die zin tijdelijk.

Hoe lang geldt deze maatregel?

De maatregel geldt gedurende een beperkte periode omwille van COVID19 en dit met ingang op 14 maart 2020.

Na afloop van deze beperkte periode, zullen we het “stand alone” gebruik van de CT-component van hybride toestellen niet meer aanvaarden.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 01 april 2022