Getuigschriften van arbeidsongeschiktheid en getuigschriften van quarantaine - Hun rol tijdens de COVID-19-periode

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften. Die wijzigingen hebben betrekking op de getuigschriften bestemd voor werkgevers/zelfstandigen of voor ziekenfondsen.

Om op deze ongekende situatie in te spelen, maakt het zogenaamde "quarantainegetuigschrift" voor werkgevers deel uit van de arbeidsgeschiktheid. Dit getuigschrift heeft betrekking op 2 soorten situaties: die van werknemers die zich in een mogelijke incubatieperiode van het Covid-19-virus bevinden, maar ook die van een aanzienlijk aantal werknemers die moeten worden beschermd vanwege hun medische situatie waarvan al is vastgesteld dat ze gevaar lopen ( bijv. mensen met een verzwakte immuunafweer).

 

Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen, zullen we ten behoeve van de artsen twee nieuwe getuigschriften, die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

Een medisch getuigschrift heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Dat uniek model geldt voor

  • Alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken,
  • zelfstandigen.

Opgelet: Voor de patiënten die voor werkgevers uit de openbare sector werken : Neem contact op met uw werkgever om het te gebruiken model van getuigschrift te kennen.

Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald:

  • als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon

   of als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont.

  • als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is)

Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten.

Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel

Dit getuigschrift is te gebruiken voor alle patiënten ongeacht hun werkgever of sociaal statuut.

Het medisch getuigschrift bestemd voor het ziekenfonds.

De arbeidsongeschiktheidsverklaring wordt steeds ingediend

Die getuigschriften worden gebruikt voor:

 • werknemers,
 • zelfstandigen
 • mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Administratieve weerslag

 • rekening houdende met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch contact), moeten de getuigschriften ofwel eigenhandig aan de patiënten worden overhandigd, ofwel hen per post of elektronisch worden toegestuurd.
 • de getuigschriften moeten niet door de arts worden ondertekend indien ze elektronisch worden meegedeeld, maar moeten een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).
 • de patiënten moeten die getuigschriften, ofwel aan hun werkgever, ofwel aan hun ziekenfonds bezorgen.

De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, enz., etc…) blijven ongewijzigd.

De impact van het quarantainegetuigschrift op de verloning van de werknemers en zelfstandigen.

De werknemers uit de particuliere sector en de ambtenaren aan wie gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, kunnen nog steeds een loon/wedde ontvangen, op voorwaarde dat telewerk mogelijk is.

Indien dat niet mogelijk is, ontvangen de werknemers uit de particuliere sector een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens het coronavirus op basis van het geneeskundig quarantainegetuigschrift dat ze aan de werkgever bezorgen. Dit getuigschrift kan worden gebruikt tot het einde van de voorziene periode voor het specifieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus.

De zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen via hun socialeverzekeringsfonds een overbruggingsrecht aanvragen.

Alle bestaande bepalingen die betrekking hebben op de uitkeringsverzekering van de werknemers en de zelfstandigen blijven ongewijzigd.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 03 november 2020