COVID-19 - Uw machtiging voor uw geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

Door de COVID-19-crisis zijn de ziekenhuizen genoodzaakt geweest om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kon een belangrijke impact hebben op de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

Daarom hebben we bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aangepast om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing heeft bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker gemaakt.

Momenteel zijn de niet dringende zorg en consultaties hervat, zowel in de ziekenhuizen als ambulante. Bijgevolg moeten de consultaties, de onderzoeken en de zorg, waaronder de aanvragen tot verlenging voor de vergoedbaarheid van geneesmiddelen en farmaceutische producten, in zoverre als mogelijk hun normale gang van zaken hervatten. Dit is belangrijk om de opvolging van patiënten te verzekeren, om de gevaarlijke gevolgen van een verlengd uitstel van dagelijkse verzorging te vermijden, en om indien mogelijk, de opgelopen vertraging in te halen. Onderstaande maatregelen blijven van toepassing voor uitzonderlijke situaties waarin de normale hervatting tijdelijk nog niet mogelijk zou zijn.

Akkoord ziekenfonds terugbetaling geneesmiddel verlengd

Is uw machtiging van de adviserend-arts voor de terugbetaling van uw geneesmiddel net vervallen of vervalt dit binnenkort en is het voor uw arts niet mogelijk om de verlenging ervan te vragen ?  Geen nood, dit akkoord wordt automatisch verlengd met twee maanden. Dit geeft u meer tijd om aan uw arts te vragen de verlenging in orde te brengen.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 15 juli 2020