Vaccinatie voor de seizoensgriep tijdens de COVID-19-pandemie

Het is belangrijk dat personen uit de risicogroepen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dit blijft essentieel omwille van het samenvallen van de seizoensgriep en de COVID-19-pandemie.

Om dat te vereenvoudigen, gelden volgende 3 maatregelen voor het seizoen 2021-2022:

- Een verhoogde terugbetaling voor het vaccin tegen de seizoensgriep voor personen die in aanmerking komen voor vergoedbaarheid.
- Terugbetaling voor alle patiënten uit de risicogroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad.
- Iedereen kan een griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker zonder een voorschrift van een arts.

​Beschikbaarheid van de griepvaccinatie

Voor ons land zijn er 3,78 miljoen vaccins voorzien, of 840.000 meer dan vorig seizoen. Er wordt dus geen tekort aan griepvaccins verwacht en bijgevolg is er dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne.

Wie kan een griepvaccin voorschrijven?

  • Een (huis)dokter
  • Een vroedvrouw (verloskundige) voor zwangere personen
  • Een apotheker. Patiënten kunnen naar de apotheker gaan, zelfs wanneer ze nog geen voorschrift van een arts hebben (zie hieronder).


Ook apothekers mogen voorschrijven

U kan uw vaccinatie rechtstreeks afhalen bij de apotheker, zelfs als u geen voorschrift van een arts heeft. In dit geval kan de apotheker zelf een voorschrift maken en u het vaccin afleveren. U moet dus enkel één keer naar de dokter: om u te laten inenten.

Deze maatregel zorgt ervoor dat patiënten sneller het vaccin ontvangen. Ze vermindert ook de werklast van (huis)artsen. Zij kunnen zo meer tijd spenderen aan het verderzetten van andere behandelingen en vermijden dat noodzakelijke zorg wordt uitgesteld.

Opgelet: het toedienen van het vaccin blijft de verantwoordelijkheid van de arts. Uw arts moet u inenten (of het laten doen door een verpleegkundige).

Als apotheker kan u het vaccin voorschrijven wanneer:

  • U het vaccin aflevert in een openbare apotheek (deze maatregel is dus niet geldig in de ziekenhuisapotheek)
  • U het vastgelegde voorschrijfprotocol volgt, en dus de leeftijd van de patiënt verifieert, nagaat of die geen gevaarlijke allergieën heeft, en hen inlicht over de bewaring van het vaccin (koud).
  • U de aflevering registreert in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

Hoeveel kost een vaccinatie voor de seizoensgriep?
 

Bij de apotheek
 
De kostprijs van het vaccin bedraagt 16,60 EUR. De terugbetaling hangt af van of de patiënt al dan niet tot een risicogroep behoort.
 
  • Patiënten uit de risicogroepen betalen slechts 4,08 euro voor het griepvaccin (2,45 euro, voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten).

  • Patiënten die niet tot de risicogroepen behoren, betalen 16,60 euro.

Bij de dokter

Artsen kunnen voor het voorschrijven, en het toedienen van vaccins de derdebetalersregeling toepassen. In dit geval betaalt u enkel het remgeld. 

COVID-19-vaccin en griepvaccin

COVID-19-vaccinatie verloopt steeds via een vaccinatiecentrum: in uitzonderlijke gevallen kan dat door de arts.

Indien u vragen heeft over de gelijktijdige toediening van beide vaccins, kan u raad vragen aan uw huisarts.

Vragen? 

 

 

Laatst aangepast op 01 april 2022