Welke tegemoetkoming voor het toedienen van vaccins tegen COVID-19?

De vaccinaties tegen covid-19 verlopen grotendeels via de vaccinatiecentra en mobiele equipes van deze centra. In residentiële collectiviteiten (woonzorgcentra, assistentiewoningen, tehuizen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen, jeugdinstellingen, etc.) worden ook lokale vaccinatieteams samengesteld die ter plaatste geleverde vaccins toedienen aan bewoners en het personeel.

Het vaccin is gratis voor uw patiënten. Voor de financiering van de hulp bij vaccinatie door zorgverleners en ondersteunend personeel wordt, werkten we samen met de deelstaten een specifieke regeling uit.

 

HET VACCIN IN VACCINATIECENTRA EN VIA MOBIELE EQUIPES

De vaccinatie tegen COVID-19 gebeurt grotendeels in de vaccinatiecentra en door de mobiele teams van deze centra. Zorgverlener actief in een vaccinatiecentrum of een mobiel team worden via deze centra betaald. Gebruik voor deze vaccinaties dus NIET de gebruikelijke nomenclatuurcodes voor "raadpleging" of "bezoek".

We verwijzen voor de info per regio:

U VACCINEERT IN ZORGINSTELLINGEN

Bij de zorginstellingen (ziekenhuizen of collectiviteit) waar de vaccinatie verloopt buiten de vaccinatiecentra kan er een beroep gedaan worden op hun personeel of op externe zorgverleners die komen vaccineren.

Voor de vaccinatie van personeel kan ook een beroep worden gedaan op arbeidsgeneeskundige diensten.

De deelstaten voorzien een vergoeding voor deze hulp. Artsen en verpleegkundigen kunnen voor de georganiseerde vaccinaties tegen covid-19 dus niet de gebruikelijke nomenclatuurcodes aanrekenen voor raadplegingen of bezoeken, hetzij in een vaccinatiecentrum, door een mobiel team, in een ziekenhuizen of collectiviteit.

We verwijzen voor de info per regio:

U VACCINEERT VIA THUISVACCINATIE

Thuisvaccinatie kan enkel wanneer er geen andere mogelijkheden zijn: wanneer de huisarts bij de patiënt thuis vaccineert, buiten de zorginstellingen en los van de mobiele equipes van de vaccinatiecentra, kan de huisarts voor deze vaccinatie een huisbezoek aanrekenen indien deze op geen andere manier vergoedingen ontvangt voor de geïnvesteerde tijd.

U VACCINEERT IN DE SPREEKKAMER TIJDENS EEN RAADPLEGING OM EEN ANDERE REDEN

Als de vaccinatie tegen covid-19 gebeurt tijdens een raadpleging in de spreekkamer van de arts die werd gepland om een andere reden (bv. griepvaccinatie, regelmatige controle bij chronische patiënten, …) kan de arts de raadpleging aanrekenen.

Gebruik hiervoor de gebruikelijke nomenclatuurcode voor een raadpleging. U kunt een anti-Covid vaccinatie niet factureren zoals een vaccinatie georganiseerd in een vaccinatiecentrum, mobiel team of zorginstelling. Wil uw patiënt zich laten vaccineren tegen Covid-19 zonder verdere reden voor raadpleging, verwijs dan door naar een vaccinatiecentrum in de buurt.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 01 april 2022