print

Onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle zoekt Franstalige artsen-inspecteurs (m/v/x)

30-01-2024

We werven 7 Franstalige artsen-inspecteurs aan voor onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC): 4 in Bergen en 3 in Brussel. Interesse? Solliciteren kan tot en met 6 maart 2024.

Op deze pagina:

Wat doet een arts-inspecteur bij de DGEC?

Als arts-inspecteur bij de DGEC werkt u in een multidisciplinair team mee aan de uitvoering van zijn kernopdrachten: informeren, evalueren en controleren van zorgverleners. Zo heeft u impact op hun aanreken- en voorschrijfgedrag.

Lees de volledige functiebeschrijving.

Onze collega Maryse Preux over haar job als arts-inspecteur

Meer info over de functie?

Wil u extra informatie of een gesprek over deze functie?

Hoe solliciteren?

U kan solliciteren voor de Franstalige vacatures via de website van werkenvoor.be tot en met 6 maart 2024.

  1. Creëer een account bij werkenvoor.be, en vul uw cv online in.
  2. Solliciteer met 1 klik via de specifieke knop in de vacature van uw keuze.

Wat zijn de kernopdrachten van DGEC?

  • de zorgverleners informeren over de correcte toepassing van de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (ziekte- en uitkeringsverzekering) om administratieve fouten en inbreuken te voorkomen.
  • verstrekkingen van zorgverleners evalueren en praktijken zoals overconsumptie en het overdreven voorschrijven van verstrekkingen opsporen.
  • controleren of de verstrekkingen en geneesmiddelenvoorschriften correct worden uitgevoerd en overeenstemmen met de reglementering.

Waarom als arts werken bij het RIZIV?

Werken bij het RIZIV biedt heel wat voordelen, in het bijzonder:

  • U werkt mee aan de sleutelrol van het RIZIV binnen de sociale zekerheid. Uw werk is nuttig en waardevol, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw collega’s, de partners en vooral ook de burgers.
  • We moedigen u aan om uw competenties te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op te nemen.
  • U ontvangt een interessant salaris en kan anciënniteit in de privésector en als zelfstandige valoriseren.
  • U ontvangt een maandelijkse toelage ter compensatie van het verbod om enige andere medische praktijk uit te oefenen.

Contacten

Dienst HR talent

E-mail: jobselect@riziv-inami.fgov.be