print

Educatieverstrekkingen om een patiënt met diabetes type 2 zonder zorgtraject op te volgen

Als diëtist, kunt u vanaf 1 mei 2018 sommige van uw patiënten met een diabetes type 2 educatie diëtetiek aanbieden. U geeft uw patiënt nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes.

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekte verzekering) vergoedt deze educatieverstrekkingen.

Op deze pagina:


Wie heeft recht op de vergoeding? 

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op een vergoeding als hij:

 • tussen 15 en 69 jaar is
 • een verhoogd cardiovasculair risico door een obesitas BMI > 30 EN/OF een arteriële hypertensie heeft
 • door de huisarts vooraf een verstrekking “Opvolging van een diabetis type 2 patiënt” (nomenclatuurcode 102852) heeft gekregen.

Uw patiënt heeft recht op een terugbetaling in  de loop van het kalenderjaar van het voorschrift.
Hij heeft ook recht op de vergoeding als het voorschrift dateert van het vorige kalenderjaar mits expliciete vermelding van de voorschrijvende arts.

De arts moet de educatie voorschrijven. Dit is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Welke verstrekkingen voert u uit? 

 U voert de volgende verstrekkingen uit:

 • Individuele sessie: educatie diëtetiek gedurende minstens 30 minuten, in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.
 • Groepssessie:
  • Educatie diëtetiek gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 patiënten
  • gevolgd door het opstellen en het bewaren  van een verslag met de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld.

Tijdens die sessies, geeft u de patiënt nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:

 • bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
 • rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
 • etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
 • opvolging dieet om gewicht te verliezen. 

Welke verstrekking rekent u als diëtist aan voor diabeteseducatieverstrekkingen? 

Als diëtist kan u max. 4 keer per jaar per patiënt de verstrekking 794275 « individuele sessie diabeteseducatie door een diëtist » en/of 794356 « groepssessie diabeteseducatie door een diëtist” aanrekenen. 

Welk bedrag krijgt de diëtist? Wat betaalt de patiënt? 

U krijgt als diëtist het bedrag dat in de reglementering is voorgeschreven voor de diabeteseducatie, gelinkt aan de vervolgverstrekkingen. De zorgverzekering vergoedt uw patiënt volledig. 

Kunt u deze educatieverstrekkingen met diëtetiekverstrekkingen cumuleren? Op welke terugbetalingen heeft de patiënt recht? 

Als diëtist kunt u dezelfde patiënt die recht heeft, zowel deze educatieverstrekkingen als diëtetiekverstrekkingen aanbieden.

Als de behandelende arts de "Opvolging van een type 2 diabetische patiënt" - heeft bevestigd, kan hij deze 2 soorten verstrekkingen voorschrijven, op voorwaarde dat:

 • de patiënt is tussen 15 en 69 jaar oud
 • heeft een verhoogd cardiovasculair risico vanwege BMI> 30 en / of arteriële hypertensie.

In dit geval kunnen deze patiënten worden vergoed gedurende het kalenderjaar van het voorschrift.

Als de behandelende arts de vervolgverstrekking heeft voorgeschreven maar de patiënt niet aan al deze voorwaarden voldoet, heeft hij alleen recht op 2 diëtetiekverstrekkingen. 

Contacten

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be