print

Verstrekkingen van diëtisten voor de diabetes type 2 patiënten zonder zorgtraject

Diabetespatiënten kunnen bepaalde diëtistische verstrekkingen grotendeels terugbetaald krijgen. Dit is info voor diabetespatïenten zonder zorgtraject.  Het betreft meer bepaald patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2”.

Op deze pagina:


Voor welke diabetespatiënt?

Als diëtist mag u diëtetiekverstrekkingen verrichten voor een patiënt met diabetes mellitus type 2 die niet opgenomen is in een zorgtraject maar in een zorgmodel Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2. Die patiënt wordt voor zijn diabetes opgevolgd door zijn huisarts die hiervoor jaarlijks de verstrekking 102852 aanrekent; als die patiënt wordt gevolgd in een medisch huis, is het het medisch huis dat de verstrekking 109594 jaarlijks aanrekent.

Om deze verstrekkingen te kunnen realiseren en factureren, moet u beschikken over een RIZIV-nummer.

U mag geen diëtetiekverstrekkingen verrichten voor een diabetespatiënt (diabetes type I of type 2) die wordt opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie aangezien voor deze patiënten de dieetbegeleiding reeds voorzien is in deze overeenkomst.

U mag diëtetiekverstrekkingen verrichten voor een patïent die niet wordt opgevolgd in het kader van de diabeteszelfregulatieovereenkomst maar wel in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken, als die patiënt opgenomen is in het voornoemde zorgmodel door zijn huisarts.

Welke verstrekking mag u als diëtist aanrekenen?

Als diëtist mag u de verstrekking: “individuele diëtistische evaluatie en/of interventie” (771131), maximum 2 keer per jaar per patiënt aanrekenen.

Vanaf 1 mei 2018 mag u ook aan een subdoelgroep patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’ verstrekkingen educatie diëtetiek aanrekenen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Tarief en remgeld voor uw patiënt

De patiënt moet voor die verstrekkingen maar een beperkt remgeld betalen: zie de tarieven voor de revalidatieverstrekkingen.

Wat is het voordeel voor uw patiënt om opgenomen te worden in dit zorgmodel?

Door de opname in een zorgmodel kunnen alle patiënten met diabetes mellitus type 2 die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum beter omkaderd worden en genieten van een opvolging voor hun diabetes door hun huisarts.

Door de opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2” kan uw patiënt een vergoeding krijgen voor bepaalde diëtistische verstrekkingen op voorschrift van zijn huisarts.

Contacten

Afdeling diëtisten

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: dietnl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden
Adres:
RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt