print

Diabeteseducatie voor een patiënt met zorgtraject of voortraject als kinesitherapeut

Als kinesitherapeut of diabeteseducator kan u binnen het zorgmodel/voortraject "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” diabeteseducatie geven.

Als u de aanvullende opleiding tot diabeteseducator hebt gevolgd, kan u ook diabeteseducatie geen aan patiënten die in een zorgtraject zijn opgenomen.

Op deze pagina:

Patiënten met een zorgtraject

Kinesitherapeuten die een aanvullende opleiding van diabeteseducator volgden en een specifiek RIZIV-nummer hebben, mogen diabeteseducatie verlenen aan patiënten die in een zorgtraject zijn opgenomen.

Patiënten met een voortraject

Als kinesitherapeut mag u diabeteseducatieverstrekkingen verlenen aan een patiënt met diabetes type 2 die geen zorgtraject volgt, maar die is opgenomen in een zorgmodel "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2".

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op die terugbetaling als:

 • hij opgenomen is in een zorgmodel "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2";
 • hij 15 tot 69 jaar oud is;
 • hij een verhoogd cardiovasculair risico vertoont door een obesitas BMI > 30 en/of een arteriële hypertensie heeft;
 • hij beschikt over een voorschrift van zijn huisarts voor deze diabeteseducatieverstrekkingen.

Uw patiënt kan dan de terugbetaling genieten in de loop van het kalenderjaar van het voorschrift. Hij zal ook recht hebben op de terugbetaling als het voorschrift dateert van het vorige kalenderjaar, als de voorschrijvend arts dat uitdrukkelijk heeft vermeld.

Welke zorgverleners mogen diabeteseducatie verlenen?

Verschillende zorgverleners mogen diabeteseducatie verlenen, naargelang van de noden van de patiënt:

 • diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl, individueel of in groep
 • diëtisten: diabeteseducatie, individueel of in groep
 • apothekers: aansporen tot therapietrouw, individueel of in groep
 • verpleegkundigen: opvolgingsbezoek / zelfzorgondersteuning, individueel bij de patiënt thuis
 • kinesitherapeuten: educatie in groep, aansporen tot lichaamsbeweging

Waaruit bestaat uw diabeteseducatieverstrekking?

 • aansporen tot lichaamsbeweging, met een minimumduur van 120 minuten, voor een groep van maximaal 10 patiënten;
 • opstellen en bewaren van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld.

Tijdens eenzelfde dag mag een patiënt maximum 1 groepszitting volgen.

Tijdens deze zittingen:

 • herinnert u de patiënten aan het belang van regelmatige lichaamsbeweging en motiveert u hen om hun levensstijl en -hygiëne aan te passen, alsook om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen;
 • bezorgt u de patiënten een programma met individuele oefeningen die ze thuis moeten doen en motiveert u hen om dat programma verder autonoom uit te voeren.

Opgelet:

 • De verstrekkingen mogen niet worden geattesteerd voor patiënten die verblijven in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen.
 • De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.

Welke verstrekking kunt u als kinesitherapeut voor deze educatie aanrekenen?

Groepszitting diabeteseducatie door een kinesitherapeut: codenummer 794393.

Hoeveel diabeteseducatieverstrekkingen worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging terugbetaald?

De patiënt heeft recht op maximaal 4 diabeteseducatieverstrekkingen per jaar voor alle verstrekkingen samen (ongeacht of ze worden gegeven door een diabeteseducator, een diëtist, een apotheker, een verpleegkundige of een kinesitherapeut).

Welk bedrag ontvangt u? Wat betaalt de patiënt?

U ontvangt het bedrag dat is vastgesteld in de regelgeving voor educatieverstrekkingen die gekoppeld zijn aan de opvolgingsverstrekking. De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt uw patiënt volledig terug.

Voor deze verstrekkingen kan u de derdebetalersregeling toepassen.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be