print

Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg verlenen via netwerken voor geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 september 2021 versterken we geleidelijk het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze. Het doel? Psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Onze tegemoetkoming gebeurt via een nieuwe conventie met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken. Deze conventie heeft als doel een makkelijkere toegang tot psychologische zorg, maar ook een betere erkenning van de zorgverleners die betrokken zijn bij dit nieuwe systeem.

Het aanbod dekt psychologisch zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die vanuit een psychologische invalshoek het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Hier vindt u hoe dit uitgebreid aanbod van psychologische zorg zal werken, en hoe u, als klinisch psycholoog of orthopedagoog, hieraan kan deelnemen.

Op deze pagina:

Een zorgaanbod aangepast aan de noden van de bevolking

Het aanbod is in de eerste plaats aangepast aan de reële behoeften van de bevolking,

 • We verdelen de financiering volgens de realiteit op het veld. We houden rekening met het aantal inwoners van elk activiteitengebied, de socio-economische situatie van de regio, en de prevalentie en de leeftijd waarop aandoeningen zich voordoen.
  De netwerken zorgen voor een goede verdeling van de eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in hun gebied en volgens de noden van de bevolking.
   
 •  zorg wordt georganiseerd volgens 2leeftijdscategorieën:
  • netwerken "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar)
  • netwerken "volwassenen" (vanaf 15 jaar).

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om te zorgen voor een passend aanbod voor mensen van 15 tot en met 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jeugd of volwassen) kunnen kiezen naargelang van de aard van hun behoeften.

 • De financiering van deze zorg wordt eveneens georganiseerd volgens 2 types van psychologische zorg met het oog op gefaseerde zorg (stepped care) en zorg afgestemd op de behoeften (matched care).
  • Eerstelijns psychologische zorg zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.
    

Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg

Eerstelijns psychologische zorg zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.

Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig).

Om de terugbetaling te krijgen, moet de patiënt naar een klinisch psycholoog or orthopedagoog gaan die aangesloten is bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Voor terugbetaling van gespecialiseerde, moet de patiënt naar een klinisch psycholoog or orthopedagoog gaan die aangesloten is bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

De patiënt kan toegang krijgen tot gespecialiseerde psychologische zorg nadat een functioneel bilan is opgesteld tijdens (en na) de eerste sessie en in overleg tussen een arts en een psycholoog.

Een lijst met de netwerken en de psychologen zal binnenkort beschikbaar zijn.

Waar en hoe?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie:

 • In individuele of groepssessies
 • In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of, wanneer nodig, bij de patiënt thuis of via video.

Hoeveel sessies vergoeden we?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)”

 

​EerstelijnMaximum 10 individuele sessies, of​Maximum 8 groepssessies, of​
Eerstelijn​Maximum 18 individuele en groepssessies waarvan maximum 10 individuele sessies, of​ ​
​Eerstelijn + GespecialiseerdeMaximum 10 eerstelijn individuele sessies + maximum 15 gespecialiseerde groepssessies
​Gespecialiseerde​Gemiddeld 10 individuele sessies (maximum 20), of​Maximum 15 groepssessies, of
​GespecialiseerdeGemiddeld 10 individuele sessies (maximum 20)  + maximum 15 groepssessies, of​ ​
​Gespecialiseerde + EerstelijnGemiddeld 10 gespecialiseerde individuele sessies (maximum 20) + maximum 8 eerstelijn groepssessies​

 

 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)”

 

​EerstelijnMaximum 8 individuele sessies, of​Maximum 5 groepssessies, of​
Eerstelijn​Maximum 13 individuele en groepssessies waarvan maximum 8 individuele sessies, of​ ​
​Eerstelijn + GespecialiseerdeMaximum 8 eerstelijn individuele sessies + Maximum 12 gespecialiseerde groepssessies​
​Gespecialiseerde​Gemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20), of​Maximum 12 groepssessies, of
​GespecialiseerdeGemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20) + maximum 12 groepssessies, of​ ​
Gespecialiseerde + Eerstelijn​Gemiddeld 8 gespecialiseerde individuele sessies (maximum 20) + maximum 5 eerstelijn groepssessies​ ​

 

Welke zorgverleners kunnen deze zorg voorzien?

In dit “nieuwe” systeem worden behandelingen of sessies uitgevoerd door klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen die deel uitmaken van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria om hun beroep zo goed mogelijk uit te oefenen in dit systeem met netwerken: ze maken deel uit van een multidisciplinair netwerk en nemen deel aan de activiteiten die door het netwerk worden georganiseerd zoals opleiding, supervisie, peer review, enz.

Andere gezondheidszorgbeoefenaars (inclusief artsen), hulpverleners of ervaringsdeskundigen kunnen ook mee groepssessies begeleiden. Hiervoor moeten zij een overeenkomst afsluiten met het netwerk dat de groepssessies organiseert.

Hoeveel moet de patiënt betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zich, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. De patiënt betaalt zelf:

 • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt die 4 euro.
 • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

Vanaf 1 februari 2024 vergoeden we de sessies voor jongeren tot en met 23 jaar volledig gedekt door de verplichte ziekteverzekering,  er is dus geen persoonlijk aandeel meer.

Welke vergoeding krijgt de professional?

Deze overeenkomst heeft ook tot doel de arbeidsomstandigheden van de zorgverleners te verbeteren door middel van nieuwe factureringsprocessen en bijhorende vergoedingen.

De vergoeding voor de zorgverlener bedraagt:

 • Per individuele sessie: 81,74 euro
 • Per groepssessie:
  • Voor klinisch psychologen/orthopedagogen en voor artsen: 217,99 euro
  • Voor de andere zorg- en hulpverleners: 137,34 euro

De tarieven voor de zorg door klinisch orthopedagogen en psychologen kan u raadplegen op de volgende pagina’s:

Zin om als zorgverlener deel te nemen?

Dit systeem is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector geestelijke gezondheidszorg.

 • Als klinisch psycholoog/orthopedagoog kan u zich aansluiten bij een of meerdere netwerken zodat uw patiënten van de vergoeding gebruik kunnen maken. Daarvoor moet u:
  • Een erkenning van uw gemeenschap én visum van de FOD Volksgezondheid hebben
  • Beschikken over klinische ervaring op het gebied van eerstelijns- of gespecialiseerde psychologische zorg, die u kan aantonen aan de hand van een portfolio
  • Een overeenkomst sluiten met het netwerk waarbij u wenst aan te sluiten

Als onderdeel van uw deelname aan deze regeling krijgt u een RIZIV-nummer wanneer u dit nog niet heeft.

 • Om mee groepssessies te begeleiden kunnen andere gezondheidszorgbeoefenaars (inclusief artsen), hulpverleners of ervaringsdeskundigen ook een overeenkomst sluiten met een of meerdere netwerken. Hiervoor heeft een netwerk een portfolio van u nodig, waarin het volgende getoond wordt:
  • uw ervaring, competenties, opleidingen
  • uw interesses op het vlak van preventie, detectie, en begeleiding in een zorgtraject
  • uw beschikbaarheid.
 • Als arts, huisarts of specialist: u bent een hoofdrolspeler in dit nieuwe systeem, waarin communicatie en samenwerking tussen zorgverleners voorop staan.

Als professional kan u contact opnemen met een netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vindt u in de 

U kan terugvinden welk netwerk actief is waar u woont via:

Hier vindt u de presentatie die gegeven werd aan de netwerken voor mentale gezondheidszorg: “Hervormingen in GGZ naar lokale multidisciplinaire samenwerking”

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be