print

Een tegemoetkoming aanvragen via het standaardsjabloon "bilan voor logopedie”

Het standaardsjabloon bilan is een document waarin de informatie wordt verzameld die absoluut noodzakelijk is voor het dossier inzake de vergoedingsaanvraag in het kader van een logopedische behandeling. Het kan het gebruikelijke aanvraagformulier vervangen.

Dat document wordt aan de zorgverleners voorgesteld door de Overeenkomstencommissie Logopedisten - Verzekeringsinstellingen die het tijdens haar vergadering van april 2019 heeft goedgekeurd.

Op deze pagina:


Wat is het voordeel van het gestandaardiseerde bilan?

Het gebruik van het standaardsjabloon bilan is niet verplicht, maar kan het gebruikelijke aanvraagformulier vervangen: het bevat de verplichte informatie van dat formulier, alsook de informatie die als absoluut noodzakelijk wordt beschouwd zodat de adviserend arts van het ziekenfonds de aanvraag kan behandelen.

Het standaardsjabloonbilan is zowel een overzicht als een geheugensteuntje om die absoluut noodzakelijke informatie niet te vergeten te verduidelijken in de gedetailleerde anamnese (het "bilan" in de gebruikelijke zin). Op die manier kunnen we voorkomen dat de adviserend arts van het ziekenfonds bijkomende informatie moet vragen en vermijden we vertragingen in de behandeling van het dossier, met het oog op de patiënt.

Hoe wordt het standaardsjabloon bilan gebruikt?

U kan de gedetailleerde anamnese invoegen onder punt B1 van het standaardsjabloon bilan (copy-paste). Het staat u als logopedist natuurlijk vrij om dit bilan op te stellen op de wijze die het best is aangepast aan de situatie van de patiënt en op basis van de bijzondere voorwaarden die in de nomenclatuur zijn vastgesteld.

Als u het standaardsjabloonbilan gebruikt, is het verplicht om het document te laten ondertekenen door de aanvrager (de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger), de logopedist en de voorschrijvend arts.

Zo kennen alle partijen die bij de vergoedingsaanvraag zijn betrokken, alle informatie van het definitieve dossier dat naar het ziekenfonds van de patiënt zal worden verzonden.

Contacten

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be