print

Vergoeding van de podologieverstrekkingen voor de diabetespatiënt zonder zorgtraject

Diabetespatiënten kunnen bepaalde podologiseverstrekkingen grotendeels terugbetaald krijgen. Hieronder wordt ingegaan op de situatie van diabetespatiënten zonder zorgtraject.  Het betreft onder meer patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II”.

Op deze pagina:


Voor welke diabetespatiënt?

Als podoloog mag u podologieverstrekkingen verrichten voor een patiënt met diabetes mellitus type II die niet opgenomen is in een zorgtraject maar in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II”. Die patiënt wordt voor zijn diabetes opgevolgd door zijn huisarts die hiervoor jaarlijks de verstrekking 102852 aanrekent; als die patiënt wordt gevolgd in een medisch huis, is het het medisch huis dat de verstrekking 109594 jaarlijks aanrekent. Die patiënt moet deel uitmaken van één van de volgende risicogroepen gedefinieerd in de reglementering:

  • groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot.

U mag ook podologieverstrekkingen verrichten voor een diabetespatiënt (diabetes type I of type II) die wordt opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie of in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken. Die patiënt moet deel uitmaken van één van de volgende risicogroepen die gedefinieerd wordt in de reglementering.

Welke verstrekking mag u als podoloog aanrekenen?

Als podoloog mag u de verstrekking “individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling” (771153) maximum 2 keer per jaar per patiënt aanrekenen.

Om deze verstrekking te kunnen realiseren en factureren moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

Tarief en remgeld voor uw patiënt

Uw patiënt moet voor die verstrekkingen maar een beperkt remgeld betalen: zie de tarieven voor de revalidatieverstrekkingen.

Wat is het voordeel voor uw patiënt om opgenomen te worden in dit zorgmodel?

Door de opname in een zorgmodel kunnen alle patiënten met diabetes mellitus type II die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum beter omkaderd worden en genieten van een opvolging voor hun diabetes door hun huisarts.

Door de opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II” kan uw patiënt een vergoeding krijgen voor bepaalde podologieverstrekkingen op voorschrift van zijn huisarts.

Voor diabetespatiënten (diabetes type I of type II) die worden opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie of in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken kan ook de arts-specialist van de diabetesovereenkomst podologieverstrekkingen voorschrijven.

 

Contacten

Afdeling podologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: podonl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden​
Adres
RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt