Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2022-2023 evenals de modaliteiten voor deconventie voor 2023.


U kan zich altijd opnieuw conventioneren

Bent u gedeconventioneerd, maar wil u toetreden tot het akkoord? U kan op elk moment toedreden via ProGezondheid.

Opgelet: het sociaal statuut is enkel geldig als u voor een volledig jaar bent toegetreden.​

Hoe kunt u zich deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord 2022-2023?

Het huidige akkoord 2022-2023 is gesloten voor twee jaar: vanaf  1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Artsen die niet vóór 10 maart 2022 zijn uitgetreden, hebben nog steeds de mogelijkheid om voor het tweede jaar uit te treden.

Het akkoord voor het tweede jaar kan dus vanaf  1 januari 2023 worden opgezegd als de arts dit vóór 15 december 2022 aangeeft via de beveiligde webapplicatie die het RIZIV hiervoor beschikbaar stelt via het ProGezondheid-portaal.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

De wet voorziet dat het nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2022. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de ProGezondheid-module. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 10 maart 2022.

Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met de vorige overeenkomst.

Het akkoord is in werking getreden op 25 maart 2022 en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

huisartsen
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 3.323 2.949 88,75% 374 11,25%
Vlaams Gewest 11.927 11.358 95,23% 569 4,77%
Waals Gewest 7.436 6.875 92,46% 561 7,54%
Totaal 22.688 21.184 93,37% 1.504 6,63%

 

artsen-specialisten
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 6.350 5.393 84,93% 957 15,07%
Vlaams Gewest 17.434 13.956 80,05% 3.478 19,95%
Waals Gewest 11.044 9.806 88,79% 1.238 11,21%
Totaal 34.867 29.190 83,72% 5.677 16,28%

 

alle artsen
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 9.673 8.342 86,24% 1.331 13,76%
Vlaams Gewest 29.361 25.314 86,22% 4.047 13,78%
Waals Gewest 18.480 16.681 90,27% 1.799 9,73%
Totaal 57.555 50.374 87,52% 7.181 12,48%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022