Overeenkomst 2020-2021 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

De nieuwe overeenkomst M/20 is getekend in de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen op 10 december 2019. Ze geldt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.

Hieronder enkele elementen uit die nieuwe overeenkomst en de manier om al dan niet toe te treden als kinesitherapeut.


Welke nieuwigheden bevat de overeenkomst 2020-2021?

De overeenkomst M/20 voor 2020-2021 bevat verschillende nieuwe elementen:

 • Vanaf 1 januari 2020 verhogen de honoraria voor een aantal verstrekkingen binnen het kader van de chronische behandelingen, via de aanpassing van de waarde van de vermenigvuldigheidsfactor M. Zo komen:
  • bepaalde M48-verstrekkingen uit de rubriek ‘zware aandoeningen’ op 45 EUR.
  • de M36-verstrekkingen uit de rubrieken ‘zware aandoeningen’ en ‘Fb-aandoeningen’ op 37,50 EUR.
  • bepaalde M24-verstrekkingen uit de rubrieken ‘zware aandoeningen’ en ‘Fb-aandoeningen’ op 25 EUR.
 • De bestaande toelagen blijven behouden en een verwerking ervan in de nomenclatuur is gepland tegen 1 januari 2021.
 • De premie voor kwaliteitspromotie van 2.000 EUR blijft behouden voor de jaren 2020 en 2021.
 • Er zijn concrete initiatieven om de maatregelen van de overeenkomst M/18 voor 2018 en 2019 en haar wijzigingsclausule verder te zetten, onder andere voor:
  • de verdere digitalisering van de interacties tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen
  • de aanpassing van de nomenclatuur in het kader van de vereenvoudiging en de afstemming op de meer specifieke zorgbehoeften van bepaalde doelgroepen.
 • Mogelijke nieuwe maatregelen worden voorbereid in 2020, betreffende onder andere:
  • een ‘verbruiksvergoeding’;
  • de kinesitherapeutische aanpak om chroniciteit te voorkomen;
  • een specifieke ‘educatieverstrekking’.

Wat zijn de gevolgen van toetreding?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

De overeenkomst geldt voor de toegetreden kinesitherapeuten, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe deelt u ons uw (niet-)toetreding tot de overeenkomst mee?

Zodra de overeenkomst 2020 – 2021 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zenden wij u een omzendbrief in uw eHealthbox, waarin we die procedure bevestigen.

 • U wilt toetreden tot deze overeenkomst

Dan hoeft u ons niets mee te delen.

 • U wilt niet toetreden tot deze overeenkomst

Dan moet u ons dat meedelen binnen de periode van 30 dagen na de verzending van onze omzendbrief over die overeenkomst:

  • Was u toegetreden tot de overeenkomst 2018-2019 en wilt u niet toetreden tot de overeenkomst 2020-2021? Dan moet u ons uw beslissing melden. Uw niet-toetreding gaat dan in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
  • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst 2018-2019 en wilt u niet-toegetreden blijven? Dan moet u ons ook uw beslissing melden. De verlenging van uw niet-toetreding is dan geldig vanaf 1 januari 2020.

U deelt ons mee dat u niet toetreedt via MyRiziv, module ‘Mijn conventiegegevens’. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of de applicatie Itsme of uw ‘digitale sleutel’ TOTP nodig.

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 december 2019