Recht op het ‘sociaal statuut’ als kinesitherapeut

Als kinesitherapeut kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Die voordelen worden « sociaal statuut » genoemd. Als u aan de voorwaarden voldoet, storten wij voor u een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij of pensioenkas van uw keuze.


In welke gevallen heeft u recht op die bijdrage?

Om die bijdrage te kunnen genieten, moet u:

 1. toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop die bijdrage betrekking heeft (jaar "X").
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, wordt die bijdrage proportioneel toegekend rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

 2. gedurende dat jaar (jaar "X") ten minste een aantal verstrekkingen OF M-waarden van artikel 7 van de nomenclatuur hebben verricht, als volgt (drie mogelijke “drempels”):

  - ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden
  - ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden
  - ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden

  Het aantal verklaarde prestaties mag in geen enkel geval hoger zijn dan 6.500 of 156.000 M-waarden.

  Die getallen kunnen proportioneel verminderen, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het betrokken jaar (jaar "X").

  Verklaring van de berekening van het aantal M-waarden:
  De waarde van elke verstrekking kan in een aantal M worden uitgedrukt.
  Bijvoorbeeld:
  Verstrekking 560011 = M 24
  Verstrekking 560416 = M 16
  Het aantal M-waarden voor die twee verstrekkingen is dus 24 + 16 = 40.

 3. een contract sluiten met een verzekeringsmaatschappij of een pensioeninstelling uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft (jaar "X").
 
Als u echter in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u het sociaal statuut niet genieten.
 

Hoe kunt u de bijdrage aanvragen?

 • Vul beide kanten van het aanvraagformulier in en onderteken het. Als u voor de 1e keer toetreedt tot de overeenkomst bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier ‘nieuwe kinesitherapeuten’.

 • Verstuur het formulier voor het betreffende jaar tussen 1 januari en 31 maart van het jaar "X + 1" naar:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  Guffenslaan, 33
  3500 Hasselt 

 • Wij kunnen u bijkomende inlichtingen vragen tot 31 juli. U moet ons die inlichtingen dan uiterlijk op 31 oktober bezorgen.

 • De pensioeninstellingen of de verzekeringsmaatschappijen zijn niet gemachtigd om de aanvragen voor het sociaal statuut in te dienen. U alleen, als kinesitherapeut, bent verantwoordelijk voor de verzending van de aanvraagformulieren binnen de vooropgestelde termijn.


Wat is het jaarlijks bedrag van de bijdrage?

Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor het jaar 2017 gaat het om een bedrag van:

 • 1.444,04 EUR (drempel van ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden)
 • 1.908,19 EUR (drempel van ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden)
 • 2.552,86 EUR (drempel van ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden)

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan wordt die bijdrage proportioneel toegekend rekening houdende met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen of binnenkort zal opnemen?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen nog niet opneemt, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden tot opname van het wettelijk pensioen, dan komt u nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en op 1 januari 2016 al genoot van het wettelijk pensioen, dan komt u ook nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage op voorwaarde dat:
  • de pensioenovereenkomst werd gesloten voor 1 januari 2016

en

  • de aanvullende pensioenprestatie niet vereffend werd voor 1 januari 2016.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en
  • u uw wettelijk pensioen op 1 januari 2016 al hebt opgenomen EN uw aanvullende pensioenprestatie vereffend werd voor 1 januari 2016
  • of u uw wettelijk pensioen na 1 januari 2016 opgenomen hebt
  • of u nog zal opnemen in de loop van het toepassingsjaar

dan kunnen wij momenteel geen jaarlijkse bijdrage storten.  Er is overleg over welk sociaal voordeel hiervoor in de plaats komt. Als u zich in die situatie bevindt, dan vragen wij u om voorlopig geen aanvraag in te dienen. We zullen via deze webpagina een aangepaste procedure communiceren, zodra hierover een nieuwe regelgeving is uitgewerkt.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 januari 2019