Terugbetaling van kinesitherapie voor patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie

De terugbetalingsvoorwaarden veranderen voor kinesitherapiebehandelingen voor patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom of fibromyalgie (opgenomen in de Fb-lijst van aandoeningen die een regelmatige en soms lange behandeling vereisen).

Dit is een wijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Het is een gevolg van een arrest van de Raad van State dat de reglementering vernietigt die begin 2017 is ingevoerd.

Voor de vergoeding van deze behandelingen gelden de volgende voorwaarden, afhankelijk van het feit of ze voltooid of lopende zijn en op welk moment ze zijn voorgeschreven.


Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling van de behandelingen?

  • Voor een specifieke behandeling van 18 zittingen van 45 minuten die in 2017, 2018 of 2019 is afgerond

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt die zittingen nog op basis van de terugbetalingsvoorwaarden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 (vernietigd door de Raad van State) (voorschriften, attesten, duur van de zittingen, bedragen, enz.).

  • Voor een specifieke behandeling van 18 zittingen van 45 minuten, voorgeschreven vóór 4 juli 2019 EN nog lopende of nog niet gestart

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt die zittingen nog op basis van de terugbetalingsvoorwaarden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 oktober 2016  (vernietigd door de Raad van State), en dat tot het einde van de behandeling.
Na die 18 zittingen kan de patiënt opnieuw een behandeling terugbetaald krijgen op basis van de ‘herstelde’ nomenclatuur, namelijk maximaal 60 zittingen aan het beste terugbetalingstarief.

  • Voor een behandeling die is voorgeschreven vanaf 4 juli 2019

Vanaf 4 juli 2019 vergoedt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geen specifieke behandeling van 18 zittingen van 45 minuten meer. Ze vergoedt wel opnieuw de behandelingen geattesteerd op basis van de voorwaarden van de ‘herstelde’ nomenclatuur, namelijk maximaal 60 zittingen aan het beste terugbetalingstarief.

De betrokken specifieke terugbetalingsmodaliteiten staan op de pagina’s 34 en 35 van deze versie van de nomenclatuur

Hoe ‘kennisgeven’ van een behandeling ?

U moet kennisgeven van de behandelingen van de FB-lijst voor uw patiënten die lijden aan fibromyalgie aan de hand van dit kennisgevingsformulier.

Voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom kunt u geen kennisgeving noch een hernieuwing van kennisgeving doen, aangezien de referentiecentra zoals vermeld in de nomenclatuur niet meer bestaan.
De Technische raad voor kinesitherapie werkt aan nieuwe inclusiecriteria voor deze pathologische situatie.

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2019