Overeenkomst 2020-2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Een nieuwe overeenkomst 2020-2021 tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen dekt de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.


Welke nieuwigheden brengt deze overeenkomst 2020-2021 ?

De overeenkomst 2020-2021 omvat verschillende elementen:

 • Indexering van de verstrekkingen vanaf 1 april 2020.
 • Aanpassing honoraria:
  • zitting van 30 minuten:
   • vanaf 1 augustus 2020 verhoging tot 26,50 EUR
   • vanaf 1 november 2020 verhoging tot 28 EUR voor zover de begrotingsdoelstelling voor 2021 dat toelaat
  • andere verstrekkingen: proportionele aanpassing.
 • Ons Verzekeringscomité vraagt aan de minister van Sociale Zaken om binnen de Interministeriële conferentie Volksgezondheid een werkgroep op te richten om het aanbod van logopedisten te beheersen. Het is de taak van die werkgroep om vóór 30 september 2020 een aantal concrete voorstellen te formuleren.

99,24 % van de logopedisten treden toe tot de overeenkomst 2020-2021

Voor de nationale overeenkomst 2020-2021 stellen we vast dat:

 • 99,24 % van de logopedisten toetreden
 • 0,76 % van de logopedisten weigeren om toe te treden.

Die percentages zijn berekend volgens de bepalingen van de overeenkomst (art. 11 §3).

Bij toetreding:

Terugbetaling bij de niet-geconventioneerde logopedisten

Meer dan 60 % (namelijk 99,24 %) van de logopedisten zijn toegetreden tot de overeenkomst. Bijgevolg betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) alle verstrekkingen door niet-toegetreden logopedisten voor een kwart minder terug, en dat geldt voor de hele duur van de overeenkomst.

Die vermindering zal wel pas van toepassing zijn wanneer ons Verzekeringscomité officieel heeft vastgesteld dat de 60 % bereikt is.

Voor rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming is die verminderde terugbetaling echter niet van toepassing: voor hen zijn ook niet-toegetreden logopedisten verplicht om de tarieven van de overeenkomst te respecteren.

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 april 2022