Overeenkomst 2018-2019 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Een nieuwe overeenkomst R/2018-2019 tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen dekt de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.
Hier de nieuwigheden en de wijze waarop u ons informeert of u toetreedt tot deze overeenkomst als logopedist of niet.


Welke nieuwigheden brengt deze overeenkomst 2018-2019 ?

De overeenkomst 2018-2019 omvat verschillende elementen:

 • De aanpassing van de waarden van de vermenigvuldigingsfactor R (art. 2 van de overeenkomst)
 • Maatregelen betreffende het informeren van de patiënt (art. 5 van de overeenkomst)
 • Correctiemaatregelen bij overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling (art. 9 van de overeenkomst)
 • Verschillende projecten (art. 10 van de overeenkomst) betreffende:
  • Aanpassing van de honoraria van de logopedist
  • Toename van de kwaliteit van de logopedische verstrekkingen
  • Vereenvoudiging, standaardisatie en responsabilisering
  • Informatisering en geïnformatiseerd logopedisch dossier
  • Een hervorming van de nomenclatuur met beslissing van de Overeenkomstencommissie op basis van evidence-based practice criteria
 • Aanbevelingen (art. 11 van de overeenkomst): De Overeenkomstencommissie vraagt aan de Minister van Volksgezondheid om op korte termijn voor de kwestie van het teveel aan logopedisten een oplossing te bieden.

98,78 % van de logopedisten treden toe tot overeenkomst 2018-2019

Voor de overeenkomst 2018-2019 stellen we vast dat:

98,78 % van de logopedisten toetreden tot de nationale overeenkomst.

1,22 % van de logopedisten weigeren om toe te treden tot de nationale overeenkomst.
Die percentages zijn berekend volgens de bepalingen in de overeenkomst (art. 12 §3), namelijk het aantal logopedisten met een “profiel” voor het boekingsjaar 2016 verhoogd met het aantal in 2017 erkende logopedisten. Dit verschilt dus met de gegevens beschikbaar in onze webtoepassing “een zorgverlener zoeken” die het geheel van de door het RIZIV gekende logopedisten omvat.

Conventioneren of niet? Wat is de impact?

De logopedisten die niet zijn toegetreden tot de overeenkomst moeten de vastgelegde honoraria niet naleven, behalve voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.
Vanaf 1 mei 2018 is de terugbetaling met 25 % verminderd voor de verstrekkingen verleend door logopedisten die niet toegetreden zijn tot de overeenkomst, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze vermindering is niet van toepassing voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Hoe deelt u uw toetreding of niet toetreding tot de overeenkomst mee?

Als u wel wenst toe te treden tot deze overeenkomst, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Als u niet wenst toe te treden tot deze overeenkomst, dan moet u ons dit melden vanaf 19 februari 2018 (onder voorbehoud van tijdige publicatie van de overeenkomst in het Belgisch Staatsblad) t.e.m. 21 maart 2018:

 • Was u wel toegetreden tot de nationale overeenkomst 2016-2017 en wenst u niet toe te treden tot de nieuwe overeenkomst 2018-2019? Dan moet u ons deze beslissing meedelen. Uw niet-toetreding zal in dat geval ingaan vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
 • Was u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst 2016-2017 en wenst u deze niet-toetreding te behouden? Dan moet u ons deze beslissing ook meedelen. De verlenging van uw niet-toetreding is in dat geval geldig van 1 januari 2018.

Nieuw vanaf 2018!

U hoeft niet meer naar de post te gaan: geen papieren briefwisseling meer!

U deelt uw niet-toetreding vanaf 19 februari 2018 mee via MyRiziv, module “Mijn conventiegegevens”. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of uw burgertoken (lijst op papier) of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 augustus 2018