Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid

In de loop van uw accreditering zullen wij u misschien vragen om ons gegevens te bezorgen over een bepaald thema en voor een beperkte periode. Die gegevens vormen een doeltreffend middel om de mondgezondheid van de Belgische bevolking te volgen. Ze stellen ons in staat om gegronde beleidsbeslissingen te nemen met betrekking tot de organisatie van de tandzorg.


Gegevens over een welbepaalde periode en een welbepaald thema

De gegevensverzameling vindt plaats naar aanleiding van gerichte studies. Ze gaat over een welbepaald thema en een huidige of toekomstige activiteitsperiode.

Wij zullen u vragen om ons vanaf een bepaalde datum gegevens te bezorgen, voor een beperkte duur van 1, 2 of 3 maanden. U zult in uw patiëntenbestand dus geen verzorging moeten opzoeken die u in het verleden heeft verleend.

Voorbeeld: wij vragen u om gegevens te noteren over de extracties die u vanaf vandaag gedurende 2 maanden zal uitvoeren.

Onze methode om de gegevensverzameling te organiseren en de gegevens te verwerken

  • Wij selecteren de tandartsen die aan de gegevensverzameling deelnemen op basis van statistische criteria inzake representativiteit, zoals woonplaats  (arrondissement), leeftijd, enz.
  • Uitzonderlijk kunt u weigeren om aan de gegevensverzameling deel te nemen. In dat geval moet u uw weigering meedelen aan de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, die binnen de 30 dagen zal beslissen om uw weigering al dan niet te aanvaarden:
  • U bezorgt de gegevens op papier, bv. als antwoord op een vragenlijst.
  • De methode om de gegevens te registreren en te verwerken zal worden toegepast na gunstig advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • De verwerking van de gegevens en de analyse van de resultaten gebeuren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de Stuurgroep, waarin de universiteiten, de verzekeringsinstellingen en de vertegenwoordigers van de tandartsen paritair vertegenwoordigd zijn. De verzamelde gegevens zullen in geen geval worden gebruikt om een geïndividualiseerd beeld te krijgen van de activiteit van een tandarts, noch van het verzorgingsschema van de patiënt. De verzamelde gegevens zijn exclusief eigendom van de Stuurgroep.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 januari 2017