Wat moet u doen om in 2019 als tandarts geaccrediteerd te worden?

Om als tandarts geaccrediteerd te worden, moet u aan onderstaande eisen voldoen. Sommige eisen houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen. Indien niet voldoen wordt aan deze verplichtingen, verliest men zijn recht op de accrediteringspremie.


Hoe uw accreditering aanvragen?

Vraag uw accreditering aan vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop uw aanvraag betrekking heeft (bijv. vóór 31 maart 2019 voor uw accreditering 2018):

  • bij voorkeur online, via de functie “Indienen accrediteringsaanvraag”  in onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf 7 januari 2019)
  • Als u geen online aanvraag kunt indienen, door ons uw individueel aanwezigheidsblad en uw praktijkregister (alleen als het uw eerste jaar van accreditering is of als er een wijziging is) via aangetekend schrijven op te sturen.
    Aan de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
    RIZIV
    Tervurenlaan 211
    1150 Brussel.

Voorwaarden om geaccrediteerd tandarts te zijn in 2019

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 februari 2019