Het bewijsstuk voor de patiënt - Vroedvrouwen

Als vroedvrouw moet u in bepaalde gevallen aan de patiënt een bewijsstuk uitreiken, waarop duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn.


Wanneer moet u een bewijsstuk uitreiken aan uw patiënt?

Vanaf 1 juli 2015 moet u in de volgende 2 gevallen een bewijsstuk uitreiken aan uw patiënt:

  1. als u naast vergoedbare verstrekkingen ook niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent
  2. als u factureert via MyCareNet.

De organen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) die bevoegd zijn voor uw sector hebben specifieke modaliteiten vastgesteld voor het bewijsstuk voor de vroedvrouwen. De modaliteiten die hier vermeld zijn, zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2015.

U moet het bewijsstuk zo snel mogelijk uitreiken aan uw patiënt en uiterlijk op het moment dat u de factuur stuurt.

Wat moet u op het bewijsstuk vermelden?

Op het bewijsstuk (één document dat verschillende luiken of bladen kan bevatten) moet u het volgende vermelden:

  • de conventiestatus van de vroedvrouw die betrokken is bij de verstrekkingen op het bewijsstuk
  • de volledige kost voor de patiënt.

Rekent u de verstrekkingen aan als groep van vroedvrouwen? Dan kunt u het bewijsstuk versturen in naam van die groep in plaats van voor de individuele vroedvrouwen die betrokken waren bij de vermelde verstrekkingen.

Opmerking:
Gelijksoortige verstrekkingen mag u groeperen op het bewijsstuk. De concrete invulling hiervan wordt aan u of aan de groep van vroedvrouwen overgelaten.

Op welke manier reikt u het bewijsstuk uit?

U moet het bewijsstuk uitreiken op een van de volgende manieren:

  • op papier
  • elektronisch via een mailadres dat uw patiënt heeft aangegeven (via een beveiligd uitwisselingssysteem dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau als de eBox garandeert mits goedkeuring van het Sectoraal comité).
  • via een eBox (= een beveiligde elektronische brievenbus, ontwikkeld voor de overdracht van het bewijsstuk). Dat kan bv. een eigen klantenportaal zijn.

Voor de elektronische uitreiking moet er rekening gehouden worden met andere toepasselijke reglementeringen, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien, dan moet de patiënt hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd en moet u een courant leesbaar formaat gebruiken (bv. Word, PDF, enz.).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 februari 2020