Telematicapremie voor vroedvrouwen

Als vroedvrouw hebt u recht op een jaarlijkse telematicapremie vanaf het dienstjaar 2019.  U dient echter aan bepaalde voorwaarden te voldoen.


Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan vroedvrouwen die aan 6 voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden krijgt u de telematicapremie?

De voorwaarden voor het verkrijgen van de telematicapremie 2019 zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2019. Het Verzekeringscomité heeft de criteria voor de premie 2020 vastgesteld. Deze worden ter informatie meegedeeld onder voorbehoud van de publicatie van de wettekst in het Belgisch Staatsblad.

Om de premie voor het jaar 2019 te ontvangen moet u aan deze 6 voorwaarden voldoen:

  1. U hebt uw patiëntendossiers in 2019 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
  2. U hebt een activiteit van minstens 500 verstrekkingen in art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019.
  3. U hebt in 2019 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, minstens 1 keer per maand gedurende 6 verschillende maanden.
  4. U hebt minstens 1 bericht per maand via eHealthbox gedownload gedurende 6 kalendermaanden van het jaar 2019.
  5. U hebt in 2019 minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Om de premie voor het jaar 2020 te ontvangen moet u aan deze 6 voorwaarden voldoen:

  1. U hebt uw patiëntendossiers in 2020 elektronisch beheerd met een softwarepakket.
  2. U hebt in 2020 een activiteit van minstens 500 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2020 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 7.500 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
  3. U hebt in 2020 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, minstens 1 keer per maand gedurende 12 verschillende maanden.
  4. U hebt in 2020 minstens 12 berichten via eHealthbox gedownload.
  5. U hebt in 2020 minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie online aanvragen via de module “Mijn premieaanvragen” van onze MyRIZIV-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie 2019 aanvragen van 3 september tot 31 oktober 2020.

Wanneer ontvangt u uw premie?

U ontvangt normaliter de premie vóór het einde van de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u die premie hebt gevraagd.

Voorbeeld :  U ontvangt normaliter uw premie 2019 vóór het einde van de maand december 2020.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 september 2020