Wijzigingen vanaf 1 juni 2014 aan artikel 9 a) van de nomenclatuur ‘vroedvrouwen’

Verduidelijkingen van de laatste wijzigingen in artikel 9 a) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.


Wat zijn de wijzigingen?

  1. U moet niet meer aan de adviserend arts de motiveringen sturen die bij de getuigschriften voor verstrekte hulp moesten worden gevoegd in het kader van de ‘raadplegingen omtrent borstvoeding’ en de bijkomende verzorging voor het ‘postnataal toezicht en verzorging’. Voortaan bewaart u die motiveringen in het dossier van de rechthebbende.

  2. Het ‘zwangerschapsdossier’ wordt vanaf nu ‘dossier van de rechthebbende’ genoemd. De vereiste inhoud is meer gestructureerd en er wordt een onderscheid gemaakt tussen de elementen die erin moeten worden vermeld op basis van de fasen van de tenlasteneming van de rechthebbende.

  3. De cumulregels worden verduidelijkt voor de verstrekkingen die op 3 plaatsen mogelijk zijn,  namelijk ‘thuis’, ‘het ziekenhuismilieu’ en ‘niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu’.

  4. Een aparte rubriek voor de verstrekkingen met betrekking tot het ‘toezicht en verzorging van een miskraam’ wordt ingevoerd en de cumulregels met de ‘prenatale zittingen’ worden gepreciseerd.

  5. De nomenclatuurcodenummers, in het geval van reiskosten die volgens de Nationale overeenkomst van de sector mogen worden geattesteerd, zijn aangepast overeenkomstig de bepalingen van die overeenkomst.

  6. Wat de verstrekkingen ‘raadpleging omtrent borstvoeding’ betreft, is het criterium ‘duur van de zittingen’ vervangen door een kwalitatiever criterium, namelijk een verslag van een anamnese, een observatie en een zorgplan die in het dossier van de rechthebbende worden opgenomen.

  7. De bewaringstermijn van het dossier van de rechthebbende is vastgelegd en preciseringen zijn uitgewerkt indien het dossier door 2 of meer zorgverleners wordt bijgehouden.

  8. Verscheidene technische aanpassingen zijn uitgevoerd. Ook zijn enkele termen geherformuleerd, in overeenstemming met andere regelgeving.
 

Vanaf wanneer?

 
Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 juni 2014.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 mei 2019