De fiscale fiche over de vergoedingen die wij betalen

Bent u (tand)arts, apotheker-bioloog, kinesitherapeut, verpleegkundige ? Dan ontvangt u mogelijk vergoedingen van ons. Die zijn belastbaar: wij delen hierover dus gegevens aan de fiscus mee, via ‘fiscale fiches’. Raadpleeg de webtoepassing ProGezondheid om na te gaan welke gegevens wij aan de fiscus meedelen.

Welke fiscale fiches delen wij mee aan de fiscus?

Voor alle forfaitaire vergoedingen die wij betalen, delen wij via fiscale fiches 281.50 aan de fiscus mee.

Wie is de ‘fiscale bestemmeling’?

De fiscale bestemmeling is de persoon op wiens naam wij de fiscale fiches opstellen. De fiscale bestemmeling is een van de financiële gegevens die u aan ons moet meedelen als u vergoedingen van ons ontvangt.

Als fiscale bestemmeling kiest u een van de volgende mogelijkheden:

  • Uzelf. Dit bent u als natuurlijk persoon. Deze mogelijkheid is ook het geval als u als zelfstandige zorgverlener een KBO-nummer hebt.

  • Een andere fiscale bestemmeling zonder rechtspersoonlijkheid. Het moet altijd een natuurlijk persoon zijn met wie u, via een schriftelijke overeenkomst, uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent. Het kan bv. uw stagemeester zijn of uw collega-zorgverlener binnen een instelling, verzorgingsdienst of groepering zonder rechtspersoonlijkheid.

  • Een rechtspersoon:
    • ofwel de professionele vennootschap waarin u uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent
    • ofwel een andere rechtspersoon waarbinnen u, via een schriftelijke overeenkomst, uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent Bv. uw BVBA of het ziekenhuis waarin u werkt.

Wanneer delen wij de fiscale fiches aan de fiscus mee?

De fiscale fiches voor een bepaald inkomstenjaar delen wij begin juni van het daaropvolgende jaar mee aan de fiscus. Voorbeeld: Voor het inkomstenjaar 2016 delen wij begin juni 2017 de fiscale fiches aan de fiscus mee.

Hoe kunt u nagaan welke gegevens wij aan de fiscus meedelen?

Om te weten welke gegevens wij aan de fiscus meedelen moet u een overzicht van de betaalde vergoedingen aanmaken of aanvragen.

Als wij de fiscale fiches aan de fiscus hebben meegedeeld, komen de gegevens ook in het elektronisch dossier bij de fiscus. Als u de fiscale bestemmeling bent van de betalingen, dan kunt u ook dat dossier raadplegen.

Fiscale fiches op papier?

Wij sturen geen fiscale fiches op papier naar de fiscale bestemmelingen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022