Structurele financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT)

De GDT’s krijgen jaarlijks een structurele financiering van het RIZIV per inwoner van hun zorgzone.


Aanpassingen in de structurele financiering

De GDT’s krijgen jaarlijks een structurele financiering van het RIZIV per inwoner van hun zorgzone. Het KB van 12 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2013) verduidelijkt en versoepelt de aanvraagprocedure en verhoogt de bedragen.

Meer tijd om het aanvraagdossier in te dienen

De GDT kan nu het jaarlijks aanvraagdossier bij de FOD Volksgezondheid indienen tot 31 maart in plaats van 31 januari vroeger. Als het dossier in orde is dan betaalt het RIZIV de structurele financiering voor 1 juni. De administraties verwerken ook nog de aanvragen die na 31 maart zijn ingediend; de betaling is dan niet gebonden aan een bepaalde datum.

Verhoging van de bedragen

Voor het jaar 2012 bedraagt de financiering nu iets meer, namelijk 0,1911 euro per inwoner. Door de jaarlijkse indexering vanaf 2013 wordt dit bedrag voor 2018 0,2100 euro.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 december 2017