Actieplan handhaving in de gezondheidszorg

De noodzaak voor een performante aanwending van de financiële middelen in de gezondheidszorg blijft onverminderd actueel. Daarom stelt het RIZIV sinds 2016 gecoördineerde actieplannen “handhaving in de gezondheidszorg” op. 
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Rapport
Thema's
Financiering; Zorgkwaliteit; Controle

Contacten