Deeltijdse werkhervattingen met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden - periode 2012 2013 - zelfstandigen

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
1/07/2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
In 2013 oefenden in totaal 6.758 arbeidsongeschikte zelfstandigen minstens één dag een activiteit uit met toestemming van de adviserend arts. Van de 3.893 zelfstandigen die tijdens 2013 hun activiteit hebben stopgezet, heeft 26,37% terug de vorige of een andere activiteit hervat. Hoe vlugger de adviserend arts van het ziekenfonds beslist om een deeltijdse activiteit toe te staan, hoe groter de slaagkansen voor het hernemen van de volledige activiteit. Toestemmingen die binnen de drie tot zes maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid worden verleend, leiden bij uittreden respectievelijk in 40,64% en 31,38% tot een voltijdse hervatting van de activiteit.

Meer informatie

Contacten