Infobox RIZIV - Arts-specialist

Wegwijzer naar de reglementering voor de arts-specialist

Doel: een antwoord bieden op de meest essentiële vragen van de arts-specialist.

Infobox 2018 (3e editie)
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatietype
Infobrochure
Thema's
Remboursement des soins
 

Meer informatie

Contacten