Weesgeneesmiddelen - Infospot

Infospot over geneesmiddelen: oktober - november - december 2007
Uitgever
J. De Cock
Auteur
INAMI
Publicatiedatum
1/10/2007
Publicatietype
Studie
Thema's
Médicaments
Een weesgeneesmiddel is een vergund geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de diagnose, de preventie of de behandeling van een zeldzame dodelijke of zeer ernstige ziekte.
 
Om het statuut van «weesgeneesmiddel» te genieten, moet een geneesmiddel voldoen aan de criteria die zijn vermeld in de verordening EG nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 en moet het meer bepaald bestemd zijn voor de diagnose, de preventie of de behandeling van aandoeningen die in de Europese Gemeenschap niet meer dan 5 personen op 10.000 treffen.

Meer informatie

Contacten