print

Langdurige arbeidsongeschiktheid omwille van psychosociale aandoeningen

Samen met met het InterMutualistisch Agentschap onderzoeken we de bepaalde risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit door een psychosociale aandoening. Deze studie geeft inzicht in de situatie van mensen die door psychosociale aandoeningen niet kunnen werken. We onderzochten wie een groter risico loopt om na een jaar nog niet terug aan het werk kunnen gaan.

De studie stelt een eerste voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van de meest kwetsbare patiënten door adviserend artsen en hun teams kan ondersteunen.

De focus lag op de drie meest voorkomende psychosociale aandoeningen: stemmingsstoornissen (meestal depressie), burn-out en angststoornissen.

Uitgever
InterMutualistisch Agentschap
Auteur
Luk Bruyneel, Xavier Rygaert, Jarmila Oslejova, Hervé Avalosse, Valérie Fabri, Clara Noirhomme, Didier Willaert, Jérôme Vrancken, Annelies Meeus, Agnès Leclercq, Güngör Karakaya, Théo Brunois, Tonio Di Zinno
Publicatiedatum
30-04-2024
Publicatietype
Rapport; Studie

Data van het RIZIV en het IMA

Tussen 2008 en 2022 is het aantal mensen in invaliditeit verdubbeld, waardoor de mijlpaal van 500.000 in 2022 werd overschreden. Volgens onze statistieken over arbeidsongeschiktheid lijdt 36,9% van alle mensen die langer dan een jaar in arbeidsongeschiktheid zijn, aan een psychosociale aandoening. Twee derde van deze groep lijdt aan depressie of burn-out. Tussen 2016 en 2022 is het aantal personen in invaliditeit door een van deze twee aandoeningen met bijna 50% gestegen.

Het IMA en het RIZIV hebben hun gegevens hierover samengebracht, met als resultaat deze studie naar het profiel van personen die langer dan zes maanden niet kunnen werken als gevolg van een psychosociale aandoening en naar de factoren die een teken kunnen zijn van de overgang naar invaliditeit (arbeidsongeschiktheid van meer dan één jaar).

Ondersteuning voor gezondheidsbeleid, om beter te voorkomen en begeleiden

Deze gegevens zijn meer dan enkel cijfers: ze kunnen beleidsmakers helpen. Ons uiteindelijke doel is om, op basis van wetenschappelijke resultaten, een gezondheids- en arbeidsongeschiktheidsbeleid te ondersteunen dat aansluit bij de realiteit in het veld en dat de sociale zekerheid én mensen die lijden aan psychosociale aandoeningen ten goede komt.

Met een beter begrip van de factoren die een impact hebben op de overgang in invaliditeit, kunnen beleidsmakers hun inspanningen richten waar ze het meest nodig zijn en preventieve maatregelen nemen en het aantal mensen dat aan psychosociale stoornissen lijdt te verminderen.

Voor adviserend artsen en hun teams is dit rapport ook een handig hulpmiddel, rijk aan informatie om de begeleiding zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van de meest kwetsbare mensen in arbeidsongeschiktheid.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be