print

Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg

We versterken geleidelijk het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. Zo maken we de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager.

Deze zorg richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen, voor een algemeen psychisch welbevinden, of meer gespecialiseerde zorg, bij ernstigere psychische problemen. 

Hier vindt u welke types psychologische zorg beschikbaar zijn en hoe u er toegang tot krijgt.

Op deze pagina:

Welke types van psychologische zorg vergoeden we?

We vergoeden psychologische zorg volgens 2 types, wanneer ze georganiseerd worden binnen een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV:

 • Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
   
 • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg kan u krijgen:

 • In individuele of groepssessies

In de spreekkamer van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in “outreaching” (bij u in de buurt: op school, in uw bedrijf…). Als u zich niet kan verplaatsen, is zorg bij u thuis of via video ook mogelijk.

Wie heeft recht op deze vergoede sessies?

Iedereen kan in hun leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden, of met ernstigere psychische problemen.

Om beter te beantwoorden aan individuele noden zijn de netwerken verdeeld volgens de 2 types zorg, maar ook volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • netwerken "kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar)
 • netwerken "volwassenen" (vanaf 15 jaar)

Deze leeftijdscategorieën overlappen om te zorgen voor een beter passend aanbod voor jongeren van 15 t.e.m. 23 jaar, die hun netwerk kunnen kiezen naargelang de aard van hun behoeften.

Hoeveel moet u betalen?

We nemen het grootste deel van de prijs van uw sessie voor onze rekening, direct via de derdebetalersregeling. U hoeft zelf niets te doen voor deze tegemoetkoming: voor uw sessie betaalt u dus enkel het persoonlijk aandeel:

 • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie.
  Heb u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 4 euro.
 • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

Voor eerstelijns psychologische zorg is de eerste individuele sessie gratis.

Vanaf 1 februari 2024 vergoeden we de sessies voor jongeren tot en met 23 jaar volledig, er is dus geen persoonlijk aandeel meer voor de patiënt.

Hoeveel sessies worden vergoed?

Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd of het soort zorg dat u ontvangt of het soort sessies dat u volgt.

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar):
Eerstelijn​Maximum 10 individuele sessies, of​Maximum 8 groepssessies, of​
Eerstelijn​Maximum 18 individuele en groepssessies waarvan maximum 10 individuele sessies, of​ ​
Eerstelijn + Gespecialiseerde​Maximum 10 Eerstelijn individuele sessies + Maximum 15 Gespecialiseerde groepssessies
​Gespecialiseerde​Gemiddeld 10 individuele sessies (maximum 20), of​Maximum 15 groepssessies, of
​GespecialiseerdeGemiddeld 10 individuele sessies (maximum 20)  + maximum 15 groepssessies, of​ ​
​Gespecialiseerde + Eerstelijn​ Gemiddeld 10 gespecialiseerde individuele sessies (maximum 20) + maximum 8 eerstelijn groepssessies

 

 • In een netwerk "volwassenen" (vanaf 15 jaar):
Eerstelijn​Maximum 8 individuele sessies, of​Maximum 5 groepssessies, of​
Eerstelijn​​Maximum 13 individuele en groepssessies waarvan maximum 8 individuele sessies, of
Eerstelijn + Gespecialiseerde​Maximum 8 eerstelijn individuele sessies + Maximum 12 gespecialiseerde groepssessies​
Gespecialiseerde​​Gemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20), of​Maximum 12 groepssessies, of
​GespecialiseerdeGemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20) + maximum 12 groepssessies, of​ ​
​Gespecialiseerde + EerstelijnGemiddeld 8 gespecialiseerde individuele sessies (maximum 20) + maximum 5 eerstelijn groepssessies​ ​

 

Hoe krijgt u toegang tot deze vergoede sessies?

Om de vergoede psychologische sessies te volgen, moet u naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog gaan in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie (2021) met het RIZIV heeft ondertekend. Hiervoor heeft u geen voorschrift nodig.

Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.

Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming.

Waar kan u vergoede psychische zorg krijgen?

Er zijn 11 netwerken voor jongeren, 20 voor volwassenen en 1 gemengd netwerk.

Een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg is een vastgelegde regio en omvat de middelen die er bestaan. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen de zorgverleners, de structuren en instellingen en voor een hoge kwaliteit en continuïteit van de zorg.

Deze netwerken zijn zo georganiseerd dat de zorg zo dicht mogelijk bij u aanwezig is. U vindt ze in de spreekkamer van de zorgverlener, of bij u in de buurt (op school, in uw bedrijf, uw sportclub…). Als u zich niet kan verplaatsen, is zorg bij u thuis of via video ook mogelijk.

U kan ook zorg krijgen in een ander netwerk, zelfs als u niet in “hun gebied” woont, wanneer u niet de juiste specialiteit vindt in “uw gebied”. Het doel van deze mobiliteit is dat u makkelijker hulp kan zoeken.

HOE MAAKT U EEN AFSPRAAK?

Via onze zoekmachine wordt u doorverwezen naar de website van het netwerk geestelijke gezondheid, waar u een lijst vindt van de klinisch psychologen en orthopedagogen die in uw regio geconventioneerd zijn.

Ging u in 2021 al naar een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog?

Mogelijks volgde u in 2021 al vergoede sessies bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog die aangesloten was bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Deze sessies werden vergoed in het kader van onze financiering (overeenkomst) 2020.

Deze vergoeding is niet langer geldig. Sinds 1 januari 2022 is ze vervangen door een nieuwe conventie, die ambitieuzer is en ervoor zorgt dat de zorg toegankelijker is en beter aangepast aan elke specifieke situatie.

Uw eventueel gevolgde en via de vorige overeenkomst vergoede sessies van 2021 worden niet meegeteld in het kader van de nieuwe conventie: de teller van het aantal sessies wordt op nul gezet.

Vraag aan uw psycholoog of orthopedagoog of die ingeschreven is via de nieuwe overeenkomst. Als dat zo is, kan u uw sessies verderzetten zoals voorheen, en heeft u recht op meer sessies per jaar. Als dat niet zo is: contacteer het netwerk in uw buurt om te weten welke zorgverleners in uw netwerk deelnemen.