print

Apothekers: Hoe COVID-19-zelftesten aanrekenen aan de ziekteverzekering die afgeleverd zijn aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming?

Sinds 8 april 2021 komen we tegemoet in de prijs van bepaalde zelftesten die in publieke opengestelde apotheken worden afgeleverd aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV). Als apotheker rekent u deze zelftesten aan door de derdebetalersregeling toe te passen.

Hieronder vindt u de lijst van alle vergoedbare zelftesten en de voorwaarden om rekening mee te houden om ze te kunnen factureren.

Op deze pagina:


5 criteria bij het factureren van zelftesten aan de ziekenfondsen

UW APOTHEEK

U werkt in een voor het een publiek opengestelde apotheek.

UW « PATIËNT » met verhoogde tegemoetkoming

Als apotheker:

  • Verifieert u de identiteit van de persoon en controleert u of deze persoon wel degelijk voor verhoogde tegemoetkoming in aanmerking komt
  • Ziet u erop toe dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor het delen van informatie wat betreft de aflevering van zelftesten via zijn Gedeeld Farmaceutisch Dossier
  • Registreert u de zelftesten in dit dossier die u aan hem heeft afgeleverd

Indien niet aan één van deze voorwaarden kan worden voldaan, kunnen de zelftesten niet in derdebetalersregeling gefactureerd worden.

DE ZELFTESTEN

Om te weten welke zelftest u moet afleveren, gaat u na of de zelftest op de lijst van de momenteel vergoedbare COVID-19 zelftesten voorkomt. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt.

Voor controle door de tariferingsdiensten zullen we lijsten van vergoedbare COVID-19 zelftesten, afgesloten op de laatste dag van elke maand publiceren.

HET AANTAL ZELFTESTEN

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor zelftesten wordt voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming beperkt tot:

  • 2 zelftesten per persoon per week
  • een aflevering van maximaal 4 zelftesten per persoon per aflevering (bijgevolg voor een periode van 14 kalenderdagen).

FACTURATIE

Factureer de zelftest rechtstreeks door toepassing van de derdebetalersregeling, voor een maximumbedrag van 4 euro, d.m.v. de pseudocode 751973.

Dit bedrag komt overeen met :

  • maximum 2,5 euro, als vergoeding voor de aankoopprijs van de zelftest
  • maximum 0,5 euro, ter compensatie van de marge voor groothandelaars en groothandelaars-verdelers
  • maximum 1 euro voor uw honorarium voor de aflevering.

De persoon met recht op verhoogde tegemoetkoming betaalt 1 euro per zelftest.

Tariferingsdiensten: Alle instructies voor de facturatie van COVID-19 zelftesten

Vragen?

Meer informatie

Lijst

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be