Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen

Bent u werknemer of werkloze en arbeidsongeschikt? Dan gaat de adviserend arts na of en op welke manier u terug kunt naar de arbeidsmarkt.

Wat is een re-integratietraject?

Het is een traject gericht op uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding.
Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking tussen u, de adviserend arts, de behandelend arts en de arbeidsarts.

Wie kan instappen in een re-integratietraject?

Elke werknemer/werkloze die arbeidsongeschikt erkend is en die nog voldoende ‘restcapaciteiten’ heeft, kan instappen. ‘Restcapaciteiten’ zijn fysieke en mentale vermogens en vaardigheden die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken.

Laat uw gezondheid geen re-integratie toe, dan start er geen traject op.

Wie kan een re-integratietraject opstarten?

Het initiatief om een re-integratietraject effectief op te starten kan komen van:

  • de adviserend arts
  • of uzelf

Wat gaat er vooraf aan een  re-integratietraject?

Binnen 2 maanden na de aangifte van uw arbeidsongeschiktheid zet de adviserend arts de 1e stap in de aanloop naar een eventueel traject.

Dat houdt in dat hij nagaat of u op dat moment een arbeidsovereenkomst hebt of niet. Een re-integratietraject met arbeidsovereenkomst verloopt immers anders dan een traject zonder overeenkomst.

Hoe verloopt een re-integratietraject met arbeidsovereenkomst?

Een re-integratietraject met arbeidsovereenkomst verloopt voornamelijk via uw arbeidsarts.

Neem voor meer info contact op met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Tel. : 02 233 41 11
E-mail : hua@werk.belgie.be

Hoe verloopt een re-integratietraject zonder  arbeidsovereenkomst?

In eerste instantie roept de adviserend art u op voor een medisch-sociaal onderzoek. Tijdens dat onderzoek bespreekt hij samen met u de mogelijkheden tot re-integratie.

4 weken na dat onderzoek stelt de adviserend arts een plan op met een concreet voorstel tot re-integratie. Hij bespreekt dat plan met u. Na akkoord ondertekenen beide partijen het plan. De adviserend arts volgt de uitvoering van het plan dan verder op.

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 september 2021