Brexit – Impact van een « No Deal » op Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk

U vindt op deze pagina veel gestelde vragen over de geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk van Belgische burgers, die ziektekostenverzekerd zijn ten laste van het België, in het geval dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaat (“No Deal”).

U woont in het Verenigd Koninkrijk

U werkt in België (migrerende of grensarbeider) en woont samen met uw gezin in het Verenigd Koninkrijk. Uw echtgeno(o)t(e) oefent geen beroepswerkzaamheden uit. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren ?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van uw geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E106), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aangaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk het Verenigd Koninkrijk.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse nationale wetgeving van toepassing (National Health Service, NHS).  Maar, omdat u in België werkt, kan u ook genieten van de terugbetaling door uw Belgische ziekenfonds van in België verleende geneeskundige verzorging.

U werkt en woont in België, maar uw familieleden wonen in het Verenigd Koninkrijk. Uw echtgeno(o)t(e) oefent geen beroepswerkzaamheden uit. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van hun geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren ?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E109), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk het Verenigd Koninkrijk.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse nationale wetgeving van toepassing (National Health Service, NHS).

U ontvangt uitsluitend een Belgisch pensioen (ouderdom, invaliditeit, overlevingspensioen, enz.) en u woont in het Verenigd Koninkrijk. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van uw geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E121), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk het Verenigd Koninkrijk.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse nationale wetgeving van toepassing (National Health Service, NHS).  Maar, als Belgisch gepensioneerde kan u ook genieten van de terugbetaling door uw Belgische ziekenfonds van in België verleende geneeskundige verzorging.

U ontvangt uitsluitend een Belgisch pensioen (ouderdom, invaliditeit, overlevingspensioen, enz.) en u woont in België, maar uw gezinsleden wonen in het Verenigd Koninkrijk. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van hun geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn (formulier S1/E121), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  In dit geval zullen uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden. Ter herinnering, de hoedanigheid van gezinslid (persoon ten laste) wordt bepaald door de wetgeving van het woonland, namelijk het Verenigd Koninkrijk.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Britse nationale wetgeving van toepassing (National Health Service, NHS).  Maar, als Belgisch gepensioneerde kan u ook genieten van de terugbetaling door uw Belgische ziekenfonds van in België verleende geneeskundige verzorging.

U bent naar het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd

U wordt naar het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd door een in België gevestigde onderneming. Hoe zal de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren, als u in België blijft wonen of uw officiële woonplaats in het Verenigd Koninkrijk vestigt?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van uw geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 mogelijk blijft onder dezelfde voorwaarden als deze die nu van toepassing zijn, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België:

  • als u in het Verenigd Koninkrijk woont, blijft de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020 mogelijk op basis van het document S1/E106 ;
  • als u in België wonen, blijft de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige zorg gedurende uw tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk mogelijk op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB). Als u zonder EZVK of TVB vertrekt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en dient u achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling te vragen op basis van de Belgische tarieven.  U vindt bijkomende toelichtingen op de website van het Nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

In deze situaties worden u en uw gezinsleden onder dezelfde voorwaarden behandeld als een Britse burger.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Uw Belgische ziekenfonds zal de kosten van de geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk terugbetalen (ambulante geneeskundige zorg en ziekenhuisopname).  U moet de kosten ter plaatse eerst zelf betalen en achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling vragen op basis van de Belgische tarieven.

U verblijft tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk

U bent een Belgisch burger (werknemer, gepensioneerde, student, persoon ten laste, enz.) en u verblijft tijdelijk (toerisme, studie, zakenreis, enz.) in het Verenigd Koninkrijk na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gebeuren.  Kan u genieten van een terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige verzorging gedurende uw tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020 mogelijk blijft op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België. In dit geval zal u onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden.

Als u zonder EZVK of TVB vertrekt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en dient u achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling te vragen op basis van de Belgische tarieven.

U vindt bijkomende toelichtingen op de website van het Nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Uw Belgische ziekenfonds zal de kosten van de geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend in het geval van een dringende ziekenhuisopname terugbetalen.  U moet de kosten ter plaatse eerst zelf betalen en achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling vragen op basis van de Belgische tarieven.

U bent een Belgische burger in een periode van arbeidsongeschiktheid en u wenst tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verblijven.  Zal u de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, bij medische problemen gedurende uw tijdelijk verblijf, kunnen genieten van de terugbetaling van de kosten van uw geneeskundige verzorging?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van noodzakelijke geneeskundige verzorging gedurende uw tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020 mogelijk blijft op basis van de Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) of, als u die niet heeft, het Tijdelijk vervangingsbewijs (TVB), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België. In dit geval zal u onder dezelfde voorwaarden als een Britse burger behandeld worden.

Als u zonder EZVK of TVB vertrekt, zal u ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en moet u achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling vragen op basis van de Belgische tarieven.

U vindt bijkomende toelichtingen op de website van het Nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  U moet voor uw vertrek aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds de toestemming vragen om tijdelijk in het buitenland te mogen verblijven. Deze toestemming blijft ten hoogste twee maand geldig.  Uw Belgisch ziekenfonds zal de kosten van de geneeskundige verzorging (ambulante zorgen en ziekenhuisopname) in het Verenigd Koninkrijk terug betalen.  U zal ter plaatse de kosten van de geneeskundige verzorging zelf moeten betalen en u moet achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling vragen op basis van de Belgische tarieven.

U gaat naar het Verenigd Koninkrijk voor geplande geneeskundige verzorging

U bent een Belgische burger en gaat naar het Verenigd Koninkrijk met het oog op geneeskundige zorg. Hoe zal de ten laste neming van geneeskundige zorg verlopen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?

De Belgische regering heeft maatregelen genomen zodat de terugbetaling van de kosten van geplande geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december 2020, onder dezelfde voorwaarden, mogelijk blijft, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde verbintenis aan gaat ten aanzien van België.  Afhankelijk van de aard van de medische zorg kan een voorafgaande toestemming van uw mutualiteit noodzakelijk zijn (bijv. document S2).

Bij afwezigheid van een dergelijke wederkerigheid, is de Belgische wetgeving van toepassing.  Het Belgische ziekenfonds zal alleen de kosten van ziekenhuisopname, waarvoor een voorafgaande toestemming is verleend door de adviserend geneesheer, terugbetalen.  In dit geval, moet u de kosten ter plaatse eerst zelf betalen en achteraf aan uw ziekenfonds de terugbetaling  vragen op basis van de Belgische tarieven. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 april 2019