Brexit – Terugbetaling van geneeskundige verzorging gedurende een tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk of in België

Belgen die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk willen verblijven of Britten die tijdelijk in België willen verblijven kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK/EHIC) blijven gebruiken ongeacht of het verblijf voor of na 1 januari 2021 is begonnen.

We onderscheiden 2 categorieën: Belgische verzekerden en Britse verzekerden.


Wat als u in België verzekerd bent en tijdelijk in het VK verblijft?

Als u in België verzekerd bent (werknemer, gepensioneerde, student, persoon ten laste, enz.) en tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk wilt verblijven (toerisme, studies, zakenreis, enz.), kunt u tijdens uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk de noodzakelijke geneeskundige zorg terugbetaald krijgen op basis van een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) die uw Belgische ziekenfonds u uitreikt.

Dit geldt zowel voor personen die (geheel of gedeeltelijk) onder het Terugtrekkingsakkoord vallen als voor personen die onder het Protocol betreffende de sociale zekerheid vallen. Bijgevolg mogen in België verzekerde personen hun Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) in het Verenigd Koninkrijk blijven gebruiken, ongeacht of het verblijf vóór of na 1 januari 2021 is begonnen.

Wat als u in het VK verzekerd bent en tijdelijk in België verblijft?

Als u in het Verenigd Koninkrijk verzekerd bent (werknemer, gepensioneerde, student, persoon ten laste, enz.) en tijdelijk in België wilt verblijven (toerisme, studies, zakenreis, enz.), kunt u tijdens uw verblijf in België de noodzakelijke geneeskundige zorg terugbetaald krijgen.

Dit geldt zowel voor personen die (geheel of gedeeltelijk) onder het Terugtrekkingsakkoord vallen als voor personen die onder het Protocol betreffende de sociale zekerheid vallen. U kunt bijgevolg genieten van de terugbetaling van noodzakelijke geneeskundige zorg in België, ongeacht of het verblijf vóór of na 1 januari 2021 is begonnen.

Het document dat aan Belgische zorgverleners moet worden voorgelegd, hangt echter af van uw situatie:

  • de Citizens’ Rights EHIC, afgegeven aan Britse verzekerden die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, blijft geldig tot het einde van de op de kaart vermelde geldigheidsduur en kan na het verstrijken ervan worden verlengd (afgifte van een nieuwe Citizens’ Rights EHIC voor personen die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen) ;
  • de Student EHIC, afgegeven aan Britse studenten die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (en ten minste sinds 31 december 2020 tijdelijk in de EU verblijven), blijft geldig tot het einde van de op de kaart vermelde geldigheidsduur en kan bij het aanvragen van een verlenging door een Global Health Insurance Card (GHIC) worden vervangen ;
  • de “legacy” European Health Insurance Card (= het Europese model met of zonder sterren van de Europese vlag in de rechterbovenhoek), die aan Britse verzekerden is afgegeven, blijft geldig tot het einde van de op de kaart vermelde geldigheidsduur en kan bij het aanvragen van een verlenging door een Global Health Insurance Card (GHIC) worden vervangen ;
  • de Global Health Insurance Card (GHIC), afgegeven aan Britse verzekerden sedert 10 januari 2021, op het moment van een eerste aanvraag (geen EZVK) of een aanvraag tot verlenging (geldigheidsduur EZVK verlopen);
  • het Provisional Replacement Certificate (PRC), afgegeven aan Britse verzekerden wanneer zij niet in het bezit zijn van een Citizens’ Rights EHIC, Student EHIC,  legacy » EHIC of GHIC.

De NHS Business Services Authority is bevoegd om deze documenten af te geven aan personen die in het Verenigd Koninkrijk verzekerd zijn.

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 november 2022