Kortdurende psychologische behandeling voor alle leeftijdsgroepen

U kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog die grotendeels wordt terugbetaald door uw ziekenfonds, als u matig ernstige psychische problemen heeft. U heeft daarvoor een voorschrift nodig. Met uitwerking vanaf 2 april 2020 worden de sessies terugbetaald voor personen van alle leeftijden.

 

Wat houdt de behandeling in?​

De behandeling omvat eerstelijnszorg en bestaat uit een reeks van enkele individuele gesprekssessies tussen u (of uw kind) en de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.
Vooral de eerste sessie omvat de vaststelling van de problemen waarmee u (of uw kind) kampt. Deze sessie kan 60 minuten duren.
De volgende sessies duren 45 minuten en omvatten, afhankelijk van wat voor u (of uw kind) is aangewezen, algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie of interventies die er op gericht zijn uw zelfredzaamheid te versterken.
Als u (of uw kind) een intensievere, meer langdurige begeleiding nodig heeft, kan de behandelaar u (of uw kind) ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener (die geen eerstelijnssessies geeft en al dan niet werkt aan een voordelig tarief).

Wie komt in aanmerking voor de sessies?

Om als persoon jonger dan 18 jaar voor terugbetaling in aanmerking te komen moet u (of uw kind):

 • lijden aan een psychisch probleem van één van de volgende types dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg:
  • angstproblemen;
  • depressieve problemen;
  • externaliserende problemen (zoals gedragsproblemen of opstandige problemen);
  • sociale problemen (zoals teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen)
 • en verwezen zijn door een huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of een arts van Kind en Gezin, die u daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Om als volwassene van 18 jaar of ouder voor terugbetaling in aanmerking te komen moet u:

 • lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg
 • en verwezen zijn door een huisarts, psychiater of (voor 65+) geriater, die u daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Hoe komt u als patiënt bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog terecht?

Eerst gaat u naar uw arts. Als de arts van mening is dat u (of uw kind) aan de voorwaarden beantwoordt, kan hij u een verwijsvoorschrift bezorgen.
Dan zoekt u een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog waar u de sessies kan volgen. Er is een onderscheid tussen psychologen en orthopedagogen die personen jonger 18 jaar behandelen en psychologen en orthopedagogen die personen van 18 jaar of ouder behandelen. U neemt contact met één van hen en maakt een afspraak voor een sessie. Opgelet: wacht niet te lang om een afspraak te maken want voor de terugbetaling moet de eerste sessie plaatsvinden binnen de maand na de verwijzing door de arts.

Hoeveel sessies worden er terugbetaald?

Met één verwijsvoorschrift van de arts kan u (of uw kind) één reeks van 4 sessies volgen. Als u na afloop van een reeks opnieuw een verwijsvoorschrift krijgt, kan u (of uw kind) opnieuw 4 sessies volgen. De arts kan u een nieuw verwijsvoorschrift geven als de sessies die u (of uw kind) voordien gevolgd heeft, geholpen hebben maar nog niet voldoende, of als u (of uw kind) na enige tijd opnieuw hinder ondervindt van hetzelfde probleem of van een ander matig ernstig psychisch probleem.

Als het meer dan drie maanden geleden is sinds uw laatste sessie, dan eindigt uw reeks van sessies en heeft u (of uw kind) opnieuw een verwijsvoorschrift nodig van de arts om de behandeling te kunnen verderzetten. Een reeks bij een bepaalde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog eindigt ook als u (of uw kind), met een nieuwe verwijsvoorschrift van de arts, een reeks van sessies begonnen bent bij een andere klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.

Per jaar kunnen er voor u (of uw kind) in totaal maximum 8 sessies worden terugbetaald door het ziekenfonds, ook als u (of uw kind) de sessies gevolgd heeft bij verschillende psychologen.

Welke informatie bezorgt u aan de psycholoog of orthopedagoog?

Als u (of uw kind) in hetzelfde jaar al terugbetaalde sessies gevolgd heeft bij een andere psycholoog of orthopedagoog, dan zegt u dit. Anders kunnen de sessies volledig aan u worden aangerekend als u er in totaal al meer dan 8 gevolgd heeft.

Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per sessie?

Per sessie betaalt u 11 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie. De rest wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Door de indexering zullen deze bedragen in de komende jaren licht verhogen.

Wat is het verschil tussen een klinisch psycholoog en een klinisch orthopedagoog?

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen zijn allebei erkende geestelijke gezondheidszorgberoepen. Klinisch orthopedagogen behandelen eveneens mensen met emotionele problemen of alcoholmisbruik, maar doen dit vaker binnen een zorginstelling en dit beroep komt minder voor. De meeste personen op de lijst van therapeuten die de psychologische sessies kunnen realiseren zijn klinisch psychologen.

Waar kan u terecht als u niet voor deze behandeling in aanmerking komt?

Als u (of uw kind) ernstigere problemen heeft die onvoldoende kunnen opgelost worden in een beperkt aantal sessies, zijn er andere bestaande zorgverleners en instanties waar u terecht kan aan een voordelig tarief, zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg of welzijnswerk, een psychiater, mobiele teams die aan huis komen bij mensen met ernstige psychiatrische problemen of indien nodig psychiatrische verzorgingstehuizen of ziekenhuisafdelingen.

Uw arts of ziekenfonds kan u helpen om een gepaste oplossing voor u (uw kind) te vinden. Dat geldt ook voor mensen met een mild probleem die nood aan ondersteuning ervaren.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 oktober 2020