Terugbetaling van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

Als u aan chronische pijn lijdt, komt de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt in bepaalde gevallen tegemoet in de prijs van pijnstillers (analgetica).


Welke pijnstillers worden terugbetaald?

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging komt financieel tussen voor de pijnstillers die ingeschreven zijn op de lijst van de terugbetaalbare pijnstillers (analgetica):

 

 Referentiebestanden (in Excel - tweetalig)

 


Welk bedrag wordt terugbetaald?

Voor deze terugbetaalbare pijnstillers betaalt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 20 % terug van de prijs.

Het gedeelte van de prijs dat u zelf moet betalen (het remgeld) komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Hoe terugbetaling van deze pijnstillers bekomen?

  1. Uw behandelend arts moet het document‘kennisgeving van chronische pijn’ invullen voor de adviserend arts van uw ziekenfonds

  2. In geval van een akkoord levert de adviserend arts levert u een machtiging voor de terugbetaling van pijnstillers af.

  3. U moet die machtiging aan de apotheker tonen om de tegemoetkoming te krijgen. Hij zal automatisch het bedrag van de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aftrekken van de prijs (derdebetalersregeling).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 augustus 2021