Radiofarmaceutische producten - richtlijnen over gegevensinzameling juni 2014

Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 dat de nieuwe vergoedingsprocedure regelt, treedt in twee fasen in werking en voorziet in een eerste fase het inzamelen van gegevens omtrent de actueel vergoedbare radiofarmaceutische producten.
Op basis van de overgemaakte informatie zal de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten overgemaakt worden.
 

Wie?

 • alle kandidaat-aanvragers die één of meerdere radiofarmaceutische producten aanbieden die reeds vergoedbaar zijn op 31/5/2014.
 
Opmerking:
Ook de niet industrieel geproduceerde radiofarmaceutische producten vallen binnen het toepassingsgebied van het besluit.
 

Welke gegevens? 

 • een ondertekende verbintenis (standaardmodel)
 • een verbintenislijst met alle actueel vergoedbare radiofarmaceutische producten waarvoor de aanvrager verantwoordelijk is, met vermelding van:
  • de identificatie van het product
  • de vergoedingsvoorwaarden waaronder het product actueel ingeschreven is
  • de toegepaste prijs buiten bedrijf  
 
Opgelet: Een radiofarmaceutisch product zal enkel vergoedbaar zijn indien het nominatief vermeld wordt in de lijst van de radiofarmaceutische producten.
 

Wanneer?

 • Binnen de periode: 1 juni 2014 - 30 juni 2014
 

Hoe?

 • Ondertekende verbintenis en bijhorende verbintenislijst:
  met een ter post aangetekende zending met bewijs van ontvangst
  gericht aan het
  Secretariaat van de Technische raad voor radio-isotopen
  Galileelaan 5/01,
  1210 Brussel  
  (reglementaire verplichting)
 
Opgelet: De taal waarin dit document ondertekend wordt, is bepalend voor de taalrol van de aanvrager. 
 • Verbintenislijst en gegevens contactpersoon:
  • de ingevulde template voor het opstellen van de verbintenislijst
  • de ingevulde template gegevens van de contactpersoon stuurt u per
   mail naarTRRI-CTRI@riziv-inami.fgov.be

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 september 2021