Het referentieterugbetalingssysteem tot 29 februari 2016

Systeem dat tot 29 februari 2016 van toepassing was als voor originele specialiteiten een vergoedbare goedkopere specialiteit beschikbaar was met hetzelfde werkzame bestanddeel (of dezelfde werkzame bestanddelen)


Wanneer wordt het ‘referentieterugbetalingssysteem’ toegepast?

Het ‘referentieterugbetalingssysteem’ kan toegepast worden op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Twee maanden vooraf gaan we na of het ‘referentieterugbetalingssysteem’ kan toegepast worden voor werkzame bestanddelen waarvoor recent (2 maanden vooraf) een vergoedbaar generisch geneesmiddel in de handel gebracht werd.

De voorwaarde voor het openen van een ‘referentiecluster’ is de effectieve beschikbaarheid in de handel van een generisch geneesmiddel met hetzelfde werkzaam bestanddeel (of dezelfde werkzame bestanddelen).

Welke daling passen we toe?

Als we een ‘referentiecluster’ openen, dan houdt dat in dat:

  • de vergoedingsbasis van de originele specialiteit met een bepaald percentage vermindert

Algemene regel: een vermindering met 32,5 %.
Voor geneesmiddelen die uitsluitend vergoedbaar zijn in categorie A: een vermindering met 41 %.
Deze vermindering wordt toegepast op het niveau van de prijs buiten bedrijf

en

  • de (verkoop)prijs vermindert tot op het niveau van de nieuwe vergoedingsbasis, vermeerderd met een ‘veiligheidsmarge’

De ‘veiligheidsmarge’ is 25 % van de vergoedingsbasis, met een maximum van 10,80 EUR.

Opmerking: Het verantwoordelijk bedrijf beslist om de (verkoop)prijs gedeeltelijk te verlagen of volledig in lijn te brengen met de nieuwe vergoedingsbasis.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de toepassing van het ‘referentieterugbetalingssysteem’ zijn mogelijk voor:

  • de injecteerbare toedieningsvormen van originele specialiteiten als de generische geneesmiddelen een niet-injecteerbare toedieningsvorm hebben
  • de originele geneesmiddelen met een toedieningsvorm die erkend wordt als een vorm met een beduidend hogere specifieke therapeutische waarde.

De minister van Sociale zaken doet die erkenning, op advies van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen en op basis van een dossier ingediend door het verantwoordelijk bedrijf.

Voor de uitzonderingen vermindert de vergoedingsbasis slechts met de helft van het dalingspercentage.

Algemene regel: een vermindering met 16,25 %.
Voor geneesmiddelen die uitsluitend vergoedbaar zijn in categorie A: een vermindering met 20,50 %.
Die vermindering wordt toegepast op het niveau van de prijs buiten bedrijf.

Mogelijke bijkomende daling bij het openen van een ‘referentiecluster’

Als we een ‘referentiecluster’ openen, dan gaan wij ook na of de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ al toegepast werd voor het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen).

De maatregel ‘oude geneesmiddelen’ is de prijsdaling die normaal toegepast wordt als het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) 12 en 15 jaar vergoedbaar is.

Als de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ nog niet toegepast werd, passen wij de maatregel simultaan (en dus vervroegd) toe bij de toepassing van het ‘referentieterugbetalingssysteem’.

Dat houdt in dat de prijs en de vergoedingsbasis van de geneesmiddelen (origineel en generisch) met dit werkzaam bestanddeel (of die combinatie van werkzame bestanddelen) nog bijkomend verminderen:

  • met 19 % als het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) nog geen 12 jaar vergoedbaar is
  • met 2,41 % als het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) nog geen 15 jaar vergoedbaar is

Die vermindering wordt toegepast op het niveau van de prijs buiten bedrijf.

Bijkomende latere dalingen

Twee, vier en zes jaar na de initiële opening van de ‘referentiecluster’ vermindert de vergoedingsbasis van de originele en de generische geneesmiddelen die behoren tot de ‘referentiecluster’ nog bijkomend:

  • met 6 % na 2 jaar
  • met 5,5 % of 7 % (voor geneesmiddelen die uitsluitend vergoedbaar zijn in categorie A) na 4 jaar
  • met 6 % na 6 jaar.

Opmerking: Voor de uitzonderingen vermindert de vergoedingsbasis slechts met de helft van deze dalingspercentages.

Die verminderingen worden toegepast op het niveau van de prijs buiten bedrijf.

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 maart 2016