Antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren: terugbetaling vanaf 1 mei 2018

Op 1 mei 2018 wijzigingen de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)  betaalt deze geneesmiddelen voortaan enkel terug bij specifieke, welomschreven infecties of omstandigheden.

Het doel van deze maatregel is om de overconsumptie van antibiotica in België en de ontwikkeling van resistentie die hieruit voortvloeit, tegen te gaan. Dat door het inadequaat gebruik ervan te beperken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om deze antibiotica te gebruiken in omstandigheden waarin dat noodzakelijk is.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen (antibiotica) en meerbepaald de (fluoro)chinolonen. De betrokken geneesmiddelen worden via de mond toegediend, worden terugbetaald in de open officina apotheek en bevatten één van volgende actieve bestanddelen:

 • ciprofloxacine
 • levofloxacine
 • moxifloxacine
 • norfloxacine
 • ofloxacine

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering blijft de antibiotica terugbetalen die tot de klasse van de chinolonen behoren, maar vanaf 1 mei 2018 wordt deze terugbetaling beperkt tot volgende infecties of omstandigheden:

 • Acute pyelonefritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Acute prostatitis.
 • Chronische prostatitis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Acute urethritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • Orchi-epididymitis.
 • Pelvic Inflammatory Diseases.
 • Acute diverticulitis, ongecompliceerd
 • Bij patiënten met een ernstige co-morbiditeit, of behandeld met een immunosuppressivum, of met een maligniteit of een HIV-infectie.
 • Een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist.

De nieuwe vergoedingsvoorwaarden

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Als patiënt moet u geen specifieke stappen ondernemen.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts?

Opdat uw patiënt vanaf 1 mei 2018 kan genieten van de terugbetaling van de chinolone dat u voorschrijft, kan u:

 • een elektronische aanvraag indienen door gebruik te maken van uw gehomologeerd softwarepakket of de webtoepassing CIVARS
  Op die manier ontvangt u de machtiging ‘synchroon’ en kan uw patiënt zijn geneesmiddel onmiddellijk in de apotheek gaan halen.

of

 • op het voorschrift vermelden “derdebetalersregeling van toepassing”.

Aangezien de ziekteverzekering de chinolonen voortaan enkel terugbetaalt bij welomschreven infecties of omstandigheden, moet u in het medisch dossier van uw patiënt, de elementen bewaren die aantonen dat alle vergoedingsvoorwaarden vervuld zijn. U moet deze elementen ter beschikking houden van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker?

Opdat uw patiënt vanaf 1 mei 2018 kan genieten van de terugbetaling van de chinolone die door zijn arts werd voorgeschreven, moet u nagaan of: 

 • uw patiënt wel degelijk een machtiging ontvangen heeft voor de terugbetaling van een chinolone

of

 • de voorschrijvende arts op het voorschrift « derdebetalersregeling van toepassing » heeft vermeld.

Waarom deze wijziging?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen heeft de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde antibiotica herzien, waaronder de klasse van de (fluoro)chinolonen. Deze herziening gebeurde op vraag van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

Deze wijziging van de vergoedingsvoorwaarden kadert in een algemene aanpak ter verbetering van de volksgezondheid. Deze aanpak richt zich op de overconsumptie van antibiotica in België en de ontwikkeling van resistentie die hieruit voortvloeit.

België bevindt zich immers onder de landen waar het hoogste verbruik van antibiotica wordt geregistreerd. Dit is een gevaarlijke situatie aangezien de stijgende resistentie van bacteriën aan antibiotica vaker gezien wordt in landen die een groot antibioticaverbruik kennen.
Het is dus absoluut noodzakelijk om de beste omstandigheden voor het voorschrijven van antibiotica aan te moedigen.
Deze wijziging van de vergoedingsvoorwaarden van de (fluoro)chinolonen is een essentiële stap binnen deze globale aanpak.

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 april 2018