De bisfosfonaten tegen osteoporose: terugbetaling vanaf 1 mei 2017

Vanaf 1 mei 2017 zijn alle bisfosfonaten voor de behandeling van osteoporose vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Bovendien daalt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen.

Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over de bisfosfonaten (in monotherapie en/of in combinatietherapie) voor de behandeling van osteoporose.

Welke voorwaarden wijzigen ?

 • Behoudens de geneesmiddelen op basis van zolidroninezuur (Aclasta) gaan alle bisfosfonaten (in monotherapie en/of in combinatietherapie) voor de behandeling van osteoporose gaan van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I van de lijst van farmaceutische specialiteiten. Voortaan zal de ziekteverzekering deze geneesmiddelen terugbetalen  op eenvoudig voorschrift van de behandelende voorschrijver. Een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds is niet meer noodzakelijk.

 • De vergoedingsvoorwaarden van geneesmiddelen op basis van zolidroninezuur (Aclasta) blijven ongewijzigd. Een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds blijft nodig.

 • De ziekteverzekering zal  3 geneesmiddelen niet meer terugbetalen  daar de firma de gevraagde prijsdaling niet heeft aanvaard:
  • Bonendro 70 mg/500 mg/880 IE 12 tabletten +72 bruisgranulaten,
  • Bonendro 70 mg/1000 mg/880 IE 12 tabletten +72 bruisgranulaten,
  • Ibandronate Mithra150 mg 3 tabletten.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts?

Met uitzondering van de specialiteiten op basis van zolidroninezuur moet u niet langer een terugbetalingsaanvraag op stellen voor de adviserend arts van het ziekenfonds als u de vergoeding wenst voor uw patiënt voor de behandeling van osteoporose met een bisfosfonaat. Vanaf 1 mei 2017 volstaat een eenvoudig voorschrift.

Als u de gewoonte heeft om 1 van de 3 niet meer terugbetaalde geneesmiddelen voor te schrijven, kan u aan uw patiënt een terugbetaald alternatief voorschrijven. Voor elk actief bestanddeel en voor elke combinatie bestaan er verschillende terugbetaalde alternatieven.

Wat zijn de gevolgen voor u patiënt?

U moet, als patiënt, voor de terugbetaling van uw geneesmiddel tegen osteoporose (de geneesmiddelen op basis van zolidroninezuur vormen hierop een uitzondering) geen aanvraag tot terugbetaling meer indienen bij uw ziekenfonds en wachten op een machtiging van de adviserend arts. Vanaf 1 mei 2017 krijgt u de terugbetaling op basis van een eenvoudig voorschrift van uw behandelende arts.

Enkel voor de geneesmiddelen die zolidroninezuur bevatten  blijft een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds nodig. 

Bovendien dalen de prijzen van sommige geneesmiddelen.

Waarom deze wijziging ?

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de vergoedingsvoorwaarden herzien van de bisfosfonaten voor de behandeling van osteoporose, op vraag van de Minister van Sociale zaken en volksgezondheid.

Het doel van de herziening is:

 • de vergoedingsvoorwaarden van de geneesmiddelen behorende tot de klasse van bisfosfonaten te harmoniseren in het kader van een administratieve vereenvoudiging.
 • verder uitvoering te geven aan het ‘Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie’
 • een besparingsmaatregel in de gezondheidszorg van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken te realiseren.

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 februari 2018