Vergoedingsvoorwaarden voor geneesmiddelen - Wijzigingen

We passen soms de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde klassen van geneesmiddelen aan. U vindt hier een overzicht van de wijzigingen


Wat wijzigt er op 1 januari 2019?

Op 1 januari 2019 versoepelen de voorwaarden om een terugbetaling van de antivirale geneesmiddelen tegen het hepatitis C-virus te bekomen. Vanaf deze datum zullen meer patiënten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wat wijzigt er op 1 oktober 2018?

Op 1 oktober 2018 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van een aantal farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliflozines (meer bepaald Forxiga® en Xigduo®). Naar aanleiding daarvan komt er een nieuwe interpretatieregel, die dergelijke specialiteiten onder specifieke voorwaarden vergoedbaar maakt in combinatie met de farmaceutische specialiteiten van de klasse van de gliptines. Verduidelijking bij de interpretatieregel.

Wat wijzigt er op 1 mei 2018?

De vergoedingsvoorwaarden wijzigen voor bepaalde antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren. De ziekteverzekering betaalt deze geneesmiddelen voortaan enkel terug bij specifieke,  welomschreven infecties of omstandigheden om de overconsumptie van antibiotica tegen te gaan.

Wat wijzigt er op 1 augustus 2017?

Binnen de groep van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van chronische stabiele angor wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor 2 geneesmiddelen: Coruno en Corvaton. Voortaan zijn ze enkel vergoedbaar voor de patiënten die er al mee behandeld zijn vóór 1 augustus 2017 en na toelating van de adviserend arts.

Wat wijzigt er op 1 juni 2017 ?

Vanaf 1 juni 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van volgende geneesmiddelen:

 • Geneesmiddel in PrEp om een HIV-infectie te voorkomen: TRUVADA® wordt voortaan ook terugbetaald in het kader van HIV-preventie bij volwassen rechthebbenden die niet-geïnfecteerd zijn, maar met een verhoogd risico op een seksueel verworven infectie.

 • Plaatjesaggregatieremmers op basis van clopidogrel gedoseerd aan 75 mg. Ze zijn vergoedbaar op basis van een eenvoudig voorschrift van de behandelend arts. Bovendien daalt de prijs van de meeste van deze geneesmiddelen en dit dankzij een alignering van hun prijs op deze van de goedkoopste. 

Wat wijzigt er op 1 mei 2017 ?

Vanaf 1 mei 2017 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van volgende geneesmiddelen:

 • bepaalde antibiotica: het doel is de overconsumptie van antibiotica in België tegen te gaan. De wijziging van de vergoedingscategorie brengt mee dat de patiënt meer moet betalen

 • urinaire antispasmodica voor de behandeling van een overactief blaassyndroom. De voorwaarden worden aangepast in functie van het type geneesmiddel en de indicatie

 • bifosfonaten voor de behandeling van osteoporose: voortaan vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. De prijs van een aantal van deze geneesmiddelen daalt.

Wat wijzigt er op 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 zijn de vergoedingsvoorwaarden van volgende geneesmiddelen gewijzigd:

 • bepaalde neussprays (nasale corticosteroïden in spray) voor de behandeling van allergische rhinitis. De verandering van vergoedingscategorie brengt mee dat de patiënt  meer zal moeten betalen

 • klasse van de normale menselijke immunoglobulinen. De vergoedingsvoorwaarden worden aangepast in functie van de indicatie

 • angiotensine II-receptorantagonisten (sartanen) voor de behandeling van hypertensie. Ze zijn alle vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Bovendien verlaagt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen

 • protonpompinhibitoren (maagzuurremmers) voor een symptomatische behandeling van gastro-duodenale pathologie. De grote verpakkingen hiervan zijn niet meer terugbetaalbaar. Deze verpakkingen alsook grote verpakkingen van lansoprazol 30 mg worden daarentegen gratis voor de patiënt in 2 situaties van groot verbruik.
  Bovendien verlaagt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen.

Vorige wijzigingen

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 december 2018