Vergoedingsvoorwaarden voor geneesmiddelen - Wijzigingen

We passen soms de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde klassen van geneesmiddelen aan. U vindt hier een overzicht van de wijzigingen

 

Wijzigingen sinds 1 september 2022

De specialiteiten Humanotrope en/of Ozempic zijn momenteel niet beschikbaar. We heffen bijgevolg tijdelijk het cumulatieverbod op voor:

  • specialiteiten met somatropine als actief bestanddeel. Zo krijgen patiënten een vergoed alternatief voor het  specialisme Humatrope 12 mg, zonder dat ze hun behandeling moeten stopzetten. Voor deze patiënten kunnen artsen een verzoek voor vergoeding indienen voor een ander specialisme met somatropine als werkzaam bestanddeel.
  • De specialiteit Ozempic en andere specialiteiten van de klasse van de incretinomimetica. Voor deze patiënten kunnen artsen de vergoeding aanvragen van een ander product uit de klasse van de incretinomimetica (aan de voorwaarden voor vergoeding moet op het moment van de aanvraag niet te worden voldaan). Artsen moeten in het dossier van de patiënt een bewijs bewaren dat de patiënt een geldige toestemming had voor de terugbetaling van Ozempic.

Lees de aanbevelingen van het FAGG voor artsen en apothekers.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Op dit moment gebeurt de terugbetaling van pijnstillers bij chronische pijn op basis van 2 verschillende systemen: ofwel via het Koninklijk Besluit van 2007, ofwel via Hoofdstuk IV van de farmaceutische specialiteiten.

Vanaf 1 januari 2022 vereenvoudigt deze vergoeding voor pijnstillers bij chronische pijn door ze enkel te behouden via Hoofdstuk IV, een voordeliger systeem van eengemaakte terugbetaling zowel de patiënt, als voor de arts en de ziekteverzekering.

Patiënten in het bezit van een machtiging van 1 jaar moeten voor 1 januari 2022 hun arts raadplegen zodat die een nieuwe toelating kan aanvragen bij uw ziekenfonds om zo uw terugbetaling verder te zetten.

Wijzigingen vanaf 1 april 2020

Op 1 april 2020 zijn alle geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van astma en COPD, met uitzondering van de monoklonale antilichamen, vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Voor de monoklonale antilichamen blijft een voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts nodig, de vergoedingsvoorwaarden worden evenwel aangepast.
De prijs van een aantal van die geneesmiddelen daalt.

Wat wijzigt er op 1 november 2019?

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt Camcolit terug vanaf 1 november 2019. Dit is een geneesmiddel voor de behandeling van bipolaire stoornissen. Het gaat om een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel om patiënten een alternatief te bieden voor een middel dat tijdelijk niet beschikbaar is in België. 

Wat wijzigt er op 1 oktober 2019

 
Op 1 oktober 2019 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een HIV-infectie.
 

Wat wijzigt er op 1 juli 2019?

Om de vergoeding van de meeste stollingsfactoren te verkrijgen, moeten de patiënten voortaan een arts-specialist in een referentiecentrum voor hemofilie raadplegen.

Wat wijzigt er op 1 maart 2019?

Op 1 maart 2019 daalt het bedrag ten laste van de patiënt voor nasale corticosteroïden in spray voor de behandeling van allergische rhinitis. Daarenboven worden deze geneesmiddelen opgenomen in de maximumfactuur.

Wat wijzigt er op 1 januari 2019?

Op 1 januari 2019 versoepelen de voorwaarden om een terugbetaling van de antivirale geneesmiddelen tegen het hepatitis C-virus te bekomen. Vanaf deze datum zullen meer patiënten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wat wijzigt er op 1 mei 2018?

De vergoedingsvoorwaarden wijzigen voor bepaalde antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren. De ziekteverzekering betaalt deze geneesmiddelen voortaan enkel terug bij specifieke,  welomschreven infecties of omstandigheden om de overconsumptie van antibiotica tegen te gaan.

Vorige wijzigingen

Op 1 augustus 2017

Binnen de groep van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van chronische stabiele angor wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor 2 geneesmiddelen: Coruno en Corvaton. Voortaan zijn ze enkel vergoedbaar voor de patiënten die er al mee behandeld zijn vóór 1 augustus 2017 en na toelating van de adviserend arts.

Op 1 juni 2017

  • Geneesmiddel in PrEp om een HIV-infectie te voorkomen: TRUVADA® wordt voortaan ook terugbetaald in het kader van HIV-preventie bij volwassen rechthebbenden die niet-geïnfecteerd zijn, maar met een verhoogd risico op een seksueel verworven infectie.
  • Plaatjesaggregatieremmers op basis van clopidogrel gedoseerd aan 75 mg. Ze zijn vergoedbaar op basis van een eenvoudig voorschrift van de behandelend arts. Bovendien daalt de prijs van de meeste van deze geneesmiddelen en dit dankzij een alignering van hun prijs op deze van de goedkoopste.

Op 1 mei 2017

  • Bepaalde antibiotica: het doel is de overconsumptie van antibiotica in België tegen te gaan. De wijziging van de vergoedingscategorie brengt mee dat de patiënt meer moet betalen.
  • Urinaire antispasmodica voor de behandeling van een overactief blaassyndroom. De voorwaarden worden aangepast in functie van het type geneesmiddel en de indicatie
  • Bifosfonaten voor de behandeling van osteoporose: voortaan vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. De prijs van een aantal van deze geneesmiddelen daalt.

Op 1 april 2017

  • Klasse van de lasse van de normale menselijke immunoglobulinen. De vergoedingsvoorwaarden worden aangepast in functie van de indicatie.
  • Angiotensine II-receptorantagonisten (sartanen) voor de behandeling van hypertensie. Ze zijn alle vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Bovendien verlaagt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen.
  • Protonpompinhibitoren (maagzuurremmers) voor een symptomatische behandeling van gastro-duodenale pathologie. De grote verpakkingen hiervan zijn niet meer terugbetaalbaar. Deze verpakkingen alsook grote verpakkingen van lansoprazol 30 mg worden daarentegen gratis voor de patiënt in 2 situaties van groot verbruik. Bovendien verlaagt de prijs van een aantal van deze geneesmiddelen.

Op 1 januari 2017

Antivirale geneesmiddelen tegen het hepatitis C-virus: versoepeling van de  vergoedingsvoorwaarden: meer patiënten komen in aanmerking, meer artsen kunnen terugbetaling aanvragen en 2 nieuwe geneesmiddelen zijn terugbetaald.

Op 1 december 2016

Antiretrovirale geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van het aidsvirus (HIV): versoepeling van de vergoedingsvoorwaarden.

Op 1 oktober 2016

Geneesmiddelen op basis van ezetimibe uit hoofdstuk IV. De vergoedingsvoorwaarden wijzigen van bepaalde van deze geneesmiddelen gebruikt in het kader van de behandeling van een familiale en primaire hypercholesterolemie.

Op 1 januari 2014

Polyvalente immunoglobulines. De vergoedingsvoorwaarden wijzigen voor deze immunoglobulinges voor intraveneuze en subcutante toediening.

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 oktober 2022