Geneesmiddel in PrEp om een HIV-infectie te voorkomen: terugbetaling vanaf 1 juni 2017

Vanaf 1 juni 2017 zal de ziekteverzekering een geneesmiddel terugbetalen om HIV-infectie te voorkomen vóór blootstelling aan het risico. De maatregel richt zich tot niet-geïnfecteerde volwassenen met verhoogd risico op een seksueel verworven infectie.

Een niet-behandelde HIV-infectie (humaan immunodeficiëntie virus) kan evolueren tot AIDS (acquired immunodeficiency syndroom).


Over welk geneesmiddel gaat het?

Het gaat over TRUVADA®, dat 2 antiretrovirale actieve bestanddelen bevat: emtricitabine en tenofovir disoproxil. Dat geneesmiddel is ter beschikking in de vorm van tabletten om oraal in te nemen.

Welke voorwaarden wijzigen?

Vóór 1 juni 2017 was TRUVADA® al in 2 situaties terugbetaald:

  • behandeling van rechthebbenden die geïnfecteerd zijn met het HIV-virus, ouder dan 12 maanden
  • behandeling van een pasgeboren kind van een moeder die geïnfecteerd is met HIV (ongeacht of het kind wel of niet geïnfecteerd is met HIV).

Vanaf 1 juni 2017 zal de ziekteverzekering TRUVADA® (emtricitabine/tenofovir disoproxil) voor een nieuwe indicatie terugbetalen: de zogenaamde ‘profylaxe vóór blootstelling’ (PrEP) pre-exposure prophylaxis),  Het principe van de PrEp is het volgende: een persoon die niet geïnfecteerd is door het HIV-virus, maar die een verhoogd risico vertoont, krijgt een actieve behandeling voorgesteld tegen dat virus, om zo het besmettingsrisico te beperken.

Aan welke voorwaarden zal de ziekteverzekering dat geneesmiddel terugbetalen ? 

De inname van TRUVADA® in PrEp gaat gepaard met belangrijke bijwerkingen. Bijgevolg moet er vóór het opstarten van een behandeling voor de PrEP  een gesprek zijn tussen de arts en de patiënt om samen de baten/risico-verhouding van zo’n profylactische behandeling te bepalen.

  • Vanaf 1 juni 2017 zal TRUVADA® vergoedbaar zijn voor de PrEp in hoofdstuk IV (paragraaf 8750000) van de lijst van vergoedbare specialiteiten. Vanaf dan zal de voorschrijvende arts een terugbetalingsaanvraag aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de patiënt moeten vragen. Het formulier voor de terugbetalingsaanvraag (bijlage A) is beschikbaar (vanaf 1 juni 2017) via onze webtoepassing ‘Geneesmiddelen van hoofdstuk IV’.

  • De geldigheidsduur van die machtiging is beperkt tot maximum 12 maanden. Als het nodig is om de behandeling verder te zetten, dan moet de arts een verlenging van de terugbetaling aanvragen, voor een nieuwe periode van 12 maanden. Het aanvraagformulier voor verlenging (bijlage B) is ook beschikbaar (vanaf 1 juni 2017) via onze webtoepassing ‘Geneesmiddelen van hoofdstuk IV’.

We publiceren binnenkort alle voorwaarden om de terugbetaling te kunnen verkrijgen.

Waarom deze wijziging ?

Tot op vandaag is een HIV/aids-besmetting ongeneeslijk. Momenteel bestaat er nog steeds geen preventief vaccin en de beschikbare antivirale behandelingen genezen nog altijd niet. De preventie is bijgevolg de beste strategie in de strijd tegen een HIV/aids-besmetting. 

De terugbetaling van TRUVADA (emtricitabine/tenofovir disoproxil) in PrEp is een bijkomend preventiemiddel, naast het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2018