Geneesmiddelen bij de behandeling van gevorderde of gemetastaseerde niercelkanker: terugbetaling vanaf 1 september 2019

Op 1 september 2019 zullen de vergoedingsvoorwaarden van de geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van gevorderde of gemetastaseerde nierkanker wijzigen. 

Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het betreft de volgende geneesmiddelen :

 • Proleukin (aldesleukin)
 • Nexavar (sorafenib)
 • Sutent (sunitinib)
 • Avastin (bevacizumab)
 • Torisel (temsirolimus)
 • Afinitor (everolimus)
 • Votrient (pazopanib)
 • Roferon A (interferon alfa 2a)
 • Inlyta (axitinib)
 • Opdivo (nivolumab)
 • Cabometyx (cabozantinib)

Welke voorwaarden wijzigen ?

Vanaf 1 september 2019 moet de aanvraag voor een vergoedingsaanvraag via e-health ingediend worden (met uitzondering van Roferon-A (ook terugbetaalbaar in de openbare officina).

Overzicht van de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen

Wat zijn de gevolgen voor u als arts specialist?

De nieuwe vergoedingsvoorwaarden laten u toe om over meer terugbetaalbare behandelingsmogelijkheden te beschikken in de verschillende behandellijnen voor gevorderde of gemetastaseerde nierkanker.

De invoering van aanvragen tot terugbetaling via e-Health harmoniseert de voorwaarden en maakt een snellere verwerking van de aanvragen mogelijk.

Als uw patiënt al vóór 1 september 2019 werd behandeld met een van deze geneesmiddelen voor gevorderde of gemetastaseerde nierkanker, blijft de vergoeding van de behandeling ongewijzigd. U kan deze behandeling indien nodig verlengen, zelfs als uw patiënt niet voldoet aan de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden. (de stopping rules blijven van kracht).

Waarom deze wijziging?

De CTG heeft de terugbetalingsvoorwaarden van hoofdstuk IV aangepast om in overeenstemming te zijn met de huidige Europese aanbevelingen en rekening te houden met de nieuwe behandelingen die in de eerste regel in de komende maanden verwacht worden.
In het belang van de harmonisatie en de digitalisering zullen deze aanvragen tot terugbetaling van geneesmiddelen die tot het ziekenhuismilieu beperkt worden, via e-Health moeten ingediend worden.


 

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 augustus 2019