Neussprays op basis van corticosteroïden voor allergische rhinitis : vergoedingsvoorwaarden vanaf 1 april 2017

Op 1 april 2017 zullen de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde nasale corticosteroïden in spray voor de behandeling van allergische rhinitis wijzigen: de verandering van terugbetalingscategorie brengt mee dat de patiënt  een hoger bedrag zal moeten betalen.


Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het betreft de geneesmiddelen welke een corticosteroïd bevatten voor nasaal gebruik en onder de vorm van een spray:

  • Béclométasone : BECLOMETASONE APOTEX®
  • Budésonide : RHINOCORT AQUA® en RHINOCORT TURBOHALER®
  • Fluticasone (propionate) : FLIXONASE AQUA®
  • Fluticasone (furoate) : AVAMYS®
  • Mométasone : NASONEX® en generieken

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) blijft de nasale corticosteroïden terugbetalen indien afgeleverd met een voorschrift. Vanaf 1 april 2017 zal de vergoedingscategorie echter wijzigen van B naar Cx.

Overzicht van de verschillende vergoedingscategorieën

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Vanaf 1 april 2017 zal u een hogere bijdrage betalen voor de door uw arts voorgeschreven nasale corticosteroïden.

De vergoedingscategorie van een geneesmiddel bepaalt namelijk het deel van de kost van het geneesmiddel dat de patiënt (remgeld) moet betalen.  De wijziging van vergoedingscategorie B naar Cx veroorzaakt een stijging in het deel ten laste van de patiënt.

Aflevering van corticosteroiden zonder voorschrift

In de loop van 2017 zullen de nasale corticosteroïden zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.  Dit zal de patiënten die aan een acute allergische rhinitis lijden toelaten om snel over een doeltreffend geneesmiddel te beschikken zonder een arts te raadplegen.

De ziekteverzekering zal echter niet tussenkomen in de kosten van deze zonder voorschrift verkrijgbare corticosteroïden.

Waarom deze wijziging?

Deze wijziging  kadert in de besparingsmaatregelen van de ziekteverzekering genomen door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 december 2018